Azbuka je igra nova, a igrači mi i slova – projektna tema

"Ispod jelke smo doneli zanimljivu kutiju sa nekoliko slova kako bi "isprovocirali" decu i saznali koliko predznanja imaju o slovima."

1667

Da se podsetimo kako smo počeli ovu našu zabavnu igru sa slovima

Izbor projektne teme

Do same teme došli smo isključivo zainteresovanošću dece za slova koji je podstaknuo dečak Emil, prinevši svoj crtež sa novogodišnjom željom, gde je vaspitača i grupu okupljene dece upitao kako se piše njegovo ime. Deca su pritekla u pomoći pokazivala mu slova imena.

Decu su “pisma za deda Mraza” veoma interesovala i primetili smo da je deci važno da potpišu crtež, da bi Deda Mraz znao kome šta treba doneti. Pomagali su jedni drugima, neko nije znao neko slovo, neko se lepo snašao.

Vidljivi su bili svi oblici međusobne saradnje, pomaganje drugarima pri pisanju, dijalozi između dece, izvođenje zaključaka i stavova, postavljanje pitanja). Komunikacija između dece je bila na vrlo visokom nivou.

Ispod jelke smo u jutarnjim časovima donele zanimljivu kutiju sa nekoliko slova kako bi isprovocirali decu i saznali koliko predznanja imaju o slovima.

Procenom relevantnosti teme za decu, nivoa opremljenosti za istraživanje u vrtiću i dostupnošću resursa u lokalnoj sredini odlučile smo da otvorimo projekat, AZBUKA JE IGRA NOVA A IGRAČI MI I SLOVA.