Čedislavka Popović: Kuća bez prozora – priča za Savindan

141

Kuća bez prozora
Čedislavka Popović

Pođe jednom Sveti Sava da uči narod pobožnosti i vjeri. Idući po svijetu naiđe na ljude gdje sa kantama unose unose svjetlost u kuću. On ih zapita: „Šta radite to braćo?“- „Evo načinismo ima tri dana kuću, pa nikako se u sobama ne vidi“.- „Tri dana sa ovim kantama unosimo svjetlost, pa sve jednako. Do pred vrata se vidi, a kad u kuću mrak“. Sveti Sava se pomoli Bogu te im reče: „E, ljudi božji, treba napraviti prozore, – evo ovako.“ Pa im onda načini prozore, a oni mu se mnogo zahvale.

Dramatizacija inspirisana sadržajem priče.

Scena:
ljudi stoje ispred kuće sa vratima bez prozora sa kantama unose svetlost.
Lica:
Sveti Sava
Narod

Dolazi Sveti Sava

Sveti Sava:
Pomozi Bog dragi ljudi!
Šta to radite?

Neko iz naroda:
Bog ti pomogao putniče!
Unosimo svetlost u kuću.

Neko iz naroda:
Izgradili smo kuću pre tri dana ali u sobama je mračno, ne vidi se ništa.

Neko iz naroda:
Već tri dana unosimo svetlost kantama i ništa. Do vrata se vidi a unutra opet mrak.

Sveti Sava:
Narodi božji, pa prozori su rešenje.

Neko iz naroda:
Šta su to prozori?

Sveti Sava:
Otvori na zidovima kroz koje će ući svetlost. Napravite otvore.

Narod pravi otvore na zidu.

Neko iz naroda:
Hvala ti dobri i mudri čoveče. Zahvaljujući tebi sada imamo svetlost u kući.

Sveti Sava:
Neka ljubav i svetlost budu vaš vodič kroz život.Uvek se setite da je rešenje često bliže nego što mislite.

Svi zajedno:
Hvala još jednom mudri čoveče.

Sveti Sava:
Neka svetlost vaše vere uvek obasjava vaš put.

Živite s Božjom svetlošću.

Odlazi.