Čedislavka Popović: Vrtić je kao sunce

838

Dramatizacija pesme VRTIĆ
Autor: Čedislavka Popović

Dete 1:

Vrtić je kao Sunce
pun topline i sjaja.
najlepši je kada
u njemu odzvanja
vesela dečja graja.

Dete 2:

Toplina i sjaj se šire
ljubav i radost caruju,
lepotu, srce i dušu
deca vrtiću daruju.