Kako je Sveti Sava ukrao vatru – legenda

Sveti Sava zaište od anatema vatre za ljude, videći da bi ona bila veoma korisna. “Nije to za ljude”, – rekoše mu oni i odbiše ga.

278

U vreme kada je Sveti Sava išao po zemlji, u Tršiću je na reci Žeraviji, na mestu zvanom Plandište, bila sta ra vodenica. U toj vodenici su živeli anatemi. I kad je Sveti Sava naišao na ovu vodenicu, on u njoj zateče dva anatema između kojih je gorela vatra. Ne znajući za vatru, Sveti Sava prіupita šta je to. Oni mu odgovoriše. Onda Sveti Sava zaište od njih vatre za ljude, videći da bi ona bila veoma korisna. “Nije to za ljude”, – rekoše mu anatemi i odbiše ga.

Sveti Sava je tada odlučio da im vatru ukrade. Pričao je neko vreme sa njima, ali je pri tom svoj štap gurnuo u vatru i pustio ga da se razgori. Kad se štap razgoreo, Sveti Sava se pozdravi sa anatemima i ponese štap.

Tekst priredila: Mala škola