Mudrosti Marije Montesori: Pustite decu da nauče sama

Pomozite svom detetu da rano počne da spoznaje svet oko sebe, posebno ako je okružen mirom i ljubavlju.

382

Iz škole čuvenog pedagoga Marije Montesori potekao je čitav niz životno važnih stavova, a mi vam donosimo samo mali deo svih njenih velikih mudrosti…

Marija Montesori, po čijoj se metodi učenja i vaspitanja otvara sve više škola i vrtića, bila je izuzetno veliki pedagog koja je još u prošlom veku pokušala da promeni brojne stavove o vaspitanju dece.

Rođena je 1870. godine i bila je prva žena u Italiji koja je upisala i završila studije medicine, a kao asistentkinja u bolnici radila je na odeljenju za rad s decom “izvan sistema”. Njena razmišljanja i veoma široki vidici već su tada uticali na brojne promene u vaspitanju.

Ona je sama osmislila masu didaktičkih pomagala, pokazala je kako učenje ne polazi od učitelja već učenika, i čvrsto je verovala da decu nije potrebno prisiljavati da bi učila već je jedino važno da im osiguramo podsticajno okruženje koje će ih pozivati na promišljanje i istraživanje. I time zadovoljiti dve važne dečje potrebe – podsticanje njihove prirodne radoznalosti i učenje kroz šarenilo i igru.

Zato je glavna misao vodilja svih institucija koje su preuzele njen način vaspitanja – “Pustite decu da nauče sama”.

Pogledajte 22 kratke preporuke ili mudrosti koje nisu namenjene samo maloj deci jer čovek uči dok je živ pa isto tako i u svojim poznijim godinama može da promeni svoj mali svet i poglede na vaspitanje.

1. Deca najviše upijaju i uče iz onog što ih okružuje.

2. Ako ste iskreni sa svojim detetom, ono će naučiti šta je pravednost.

3. Ako se dete oseća sigurno, ono će učiti i verovati ljudima.

4. Ako dete često grdimo, ono će naučiti kako da osuđuje druge.

5. Ako dete često hvalimo, ono će naučiti da ceni druge.

6. Ako se prema detetu postavljamo neprijateljski, ono će naučiti da tuče i vređa druge.

7. Ako dete često ismevate, ono će postati stidljivo.

8. Ako detetu često govorimo da mora da se stidi zbog svojih postupaka, ono će naučiti da se stalno oseća krivim.

9. Ako dete često ohrabrujete, ono će imati veliko samopouzdanje.

10. Ako detetu bude stalna podrška, ono će biti samostalno i samouvereno.

11. Ako dete živi u prijateljskom okruženju naučiće kako da nađe ljubav.

12. Nikada nemojte da govorite loše o svom detetu – ni kada ga nema, a ni pred njim.

13. Umesto kritikovanja njegovog karaktera koncentrišite se na ono dobro u njemu. Tako neće biti mesta za ono loše.

14. Uvek budite spremni da pomognete svom detetu kao i da odete kada vidite da se samo dobro snalazi.

15. Pomozite svom detetu da rano počne da spoznaje svet oko sebe, posebno ako je okružen mirom i ljubavlju.

16. Poštujte dete čak i kada napravi grešku, tako će brže znati da je ispravi.

17. Uvek slušajte i odgovarajte na dečja pitanja i molbe – tako će znati da ste uvek tu za njega.

18. Pazite kako se ponašate ispred deteta jer ono upija naše ponašanje.

19. Poštujte dete koje odmara, posmatra aktivnosti ostale dece ili razmišlja o nečemu. Nemojte ih terati da umesto toga rade neke druge aktivnosti. I deci je potrebno razmišljanje.

20. Istina o životu sigurna je kao gravitacija: da bismo živeli u potpunosti, moramo naučiti da koristimo stvari i da volimo ljude, a ne da volimo stvari i koristimo ljude.

21. U središtu vaspitanja treba da bude sam čovek. Uvek treba imati na umu to, da se čovek ne razvija na fakultetu, nego da njegov duševni razvoj počinje čim se rodi i da je najjači u prve tri godine života.

22. Mi ne možemo da učimo dete kako da bude umetnik, ali mu možemo pomoći da samo razvije: Oko koje vidi; Ruku koja sluša, Dušu koja oseća.