Vladimir Mihajlovski: Govorne igre u funkciji obogaćivanja dečjeg govora

0
Govorne igre u funkciji obogaćivanja dečjeg rečnika: - Govorna igra sinonimima: Pronađi iste reči; - Govorna igra paronimima: Pronađi iste reči različitoga značenja; - Govorna igra homonimima: Pronađi iste reči različitoga značenja...
Montesori igre

Primeri Montesori igara

0
Evo nekoliko praktičnih primera kako se možete kod kuće igrati sa detetom, a da dete i ne primeti kako u stvari stiče znanja i izoštrava čula. "Seti se!” Roditelj i dete...

Provereni trikovi kako umiriti dete bez vike – saveti iz prakse

0
Da li se ponekad pitate kako vaspitači izađu na kraj sa 30 dece u grupi, a vi ne možete sa svojih dvoje ili troje? Gotovo da nema mame koja...
Aktivnosti

Igre i aktivnosti za razvijanje ekspresivne funkcije govora

0
Deca izražavaju emocije na različite načine, pored ostalog, skandiranjem, spajanjem pokreta i reči ili nekim čistim jezičkim formama. Za sve te forme jezičkog izražavanja treba imati osetljivost i razumevanje i prihvatiti ih...

Igre i aktivnosti za razvijanje imaginativne funkcije govora

0
Imaginativna upotreba govora je korišćenje govora za stvaranje igrovne, izmišljene situacije. Polazi se od shvatanja da su imaginacija i stvaralaštvo opšte ljudske sposobnosti i bitni činioci u razvoju ličnosti,...

Igre i aktivnosti za razvijanje heurističke funkcije govora

0
U komunikaciji sa drugima deca često postavljaju pitanja (korišćenje govora za saznavanje). Dečja pitanja imaju različit karakter; neki put su to pitanja koja imaju za cilj samo održavanje kontakta...

Igre i aktivnosti za razvijanje komunikativne funkcije govora

0
Različita upotreba govora može da se praktikuje ako je dete, kao nosilac svog govornog razvoja, stavljeno u situaciju da govori, da razmenjuje sa drugima svoja iskustva, da varira govor u...

Neverbalne igre i aktivnosti kod dece

0
Kod predškolske dece, čiji govor je u fazi razvoja i u najvećoj meri implicitne prirode (vezan za situaciju i razumljiv ljudima iz najbližeg okruženja), neverbalni govor je utkan u...

Igre sa lutkama u radu sa decom

0
Igra je veoma kompleksna ljudska delatnost, dominantna aktivnost detinjstva i posrednik za delovanje na razvoj deteta u najširem smislu. Ona je slobodna i spontana aktivnost, način zadovoljavanja detetove radoznalosti...

Scenske igre u radu sa decom

0
Predškolsko dete ima potrebu i pravo da bude ono što jeste, ima pravo da raste i razvija se, a sve to mu pruža igra. Dete je aktivno, interaktivno i...

PRIPREME ZA VASPITAČE

- Advertisement -

Ne propustite