Igre za početak vrtićke godine: Igra okupljanja dece

0
Devojčice i dečaci vi dragi veseljaci raširite ruke sada neka radost vlada. (svi šire ruke) Sada ruke spojite nemoj da se odvojite veliki krug napravite da se malo zabavite (deca se hvataju za ruke) Neka krene sada kolo krećemo se...

Vladimir Mihajlovski: Govorne igre u funkciji obogaćivanja dečjeg govora

0
Govorne igre u funkciji obogaćivanja dečjeg rečnika: - Govorna igra sinonimima: Pronađi iste reči; - Govorna igra paronimima: Pronađi iste reči različitoga značenja; - Govorna igra homonimima: Pronađi iste reči različitoga značenja...
Montesori igre

Primeri Montesori igara

0
Evo nekoliko praktičnih primera kako se možete kod kuće igrati sa detetom, a da dete i ne primeti kako u stvari stiče znanja i izoštrava čula. "Seti se!” Roditelj i dete...

Provereni trikovi kako umiriti dete bez vike – saveti iz prakse

0
Da li se ponekad pitate kako vaspitači izađu na kraj sa 30 dece u grupi, a vi ne možete sa svojih dvoje ili troje? Gotovo da nema mame koja...
Aktivnosti

Igre i aktivnosti za razvijanje ekspresivne funkcije govora

0
Deca izražavaju emocije na različite načine, pored ostalog, skandiranjem, spajanjem pokreta i reči ili nekim čistim jezičkim formama. Za sve te forme jezičkog izražavanja treba imati osetljivost i razumevanje i prihvatiti ih...

Igre i aktivnosti za razvijanje imaginativne funkcije govora

0
Imaginativna upotreba govora je korišćenje govora za stvaranje igrovne, izmišljene situacije. Polazi se od shvatanja da su imaginacija i stvaralaštvo opšte ljudske sposobnosti i bitni činioci u razvoju ličnosti,...

Igre i aktivnosti za razvijanje heurističke funkcije govora

0
U komunikaciji sa drugima deca često postavljaju pitanja (korišćenje govora za saznavanje). Dečja pitanja imaju različit karakter; neki put su to pitanja koja imaju za cilj samo održavanje kontakta...

Igre i aktivnosti za razvijanje komunikativne funkcije govora

0
Različita upotreba govora može da se praktikuje ako je dete, kao nosilac svog govornog razvoja, stavljeno u situaciju da govori, da razmenjuje sa drugima svoja iskustva, da varira govor u...

Neverbalne igre i aktivnosti kod dece

0
Kod predškolske dece, čiji govor je u fazi razvoja i u najvećoj meri implicitne prirode (vezan za situaciju i razumljiv ljudima iz najbližeg okruženja), neverbalni govor je utkan u...

Igre sa lutkama u radu sa decom

0
Igra je veoma kompleksna ljudska delatnost, dominantna aktivnost detinjstva i posrednik za delovanje na razvoj deteta u najširem smislu. Ona je slobodna i spontana aktivnost, način zadovoljavanja detetove radoznalosti...

PRIPREME ZA VASPITAČE

- Advertisement -

Ne propustite