Pisana priprema – Dramske igre i aktivnosti

Obrađujemo temu "Dramske igre i aktivnosti" sa pripremnom predškolskom grupom, tako što će deca u okviru dramskog izražavanja otkrivati nove mogućnosti komunikacije. Svaka pisana priprema ili nacrt za aktivnost može vam poslužiti samo kao pomoć u radu. Jer i najlošija priprema oživeće u rukama dobrog i snalažljivog vaspitača i obratno.

5174

Autor aktivnosti: Čedislavka Popović

OPŠTI PODACI O AKTIVNOSTI

Oblast vaspitno – obrazovnog rada: Razvoj govora

Uzrasna grupa: Pripremna predškolska

Mesto aktivnosti: Radna soba

OPŠTI METODIČKI PODACI

Tema aktivnosti: Dramske igre i aktivnosti

Cilj aktivnosti:

  • Razvijanje sposobnosti spontanog dramskog izražavanja, razvoj govornih sposobnosti kod dece.

Zadaci aktivnosti:

  • Podsticanje dece na aktivno učešće i otkrivanje novih mogućnosti komunikacije da u okvoru dramskog uzražavanja i stvaranja svojim postupcima neguju i podstiču umetničku sposobnost“;
  • Da se deca osećaju aktivno, ostvarena i uključena;
  • Da dete vidi sebe kao delotvorno; Gradi otvorenost za nova iskustva.

Metode vaspitno – obrazovnog rada: Verbalna, demonstrativna metoda, otkrivačka metoda

Oblici vaspitno – obrazovnog rada: Frontalni, grupni i individulni

Sredstva rada i materijal:

Bedževi, mikrofon, kamera, kartoni u boji, televizor, kape od papira, činija, oklagija, kecelja, modle za kolače…), sportski rekviziti (čun, lopta, obruč…), kišobran, kabanica, plišane igračke (mačka, pas).

Literatura:

Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja – Koncepcija Osnova programa Godine uzleta, 2018:

• Bojović, D. (2010): . Više od igre. Dramski metod u radu sa decom“. Beograd,

TOK AKTIVNOSTI

Uvodni deo aktivnosti:

Deca sede na tepihu u polukrugu. Kako bih prizvala i podstakla decu na aktivno učešće, u rukama držim kutiji u kojoj se nalaze mikrofon i kamera. Prilazim deci i predstavljam se : „Ja sam novinarka Mila Mikić“. Donela sam u ovoj kutiji nešto da vam pokažem. Da li želite da otvorim kutiju i pokažem šta se nalazi u njoj? Pogledajte“: Pokazujem deci mikrofon i kameru. (prilog 1)

Šta mislite, čemu ovo služi?

Gde ste mogli da vidite voditelja?

Šta najviše volite da gledate na televizijskom programu?

Glavni deo aktivnosti:

Sluštajte me pažljivo. Hajde da zatvorimo oči i da zamislimo najleši program koji želite da gledate. Odlazim do televizora i otkrivam ga, i obraćam se deci „Pažnja, pažnja otvara se nova TV emisija za decu. Sada priliku da svi učestvujete u mojoj emisiji“. (prilog 2)

Otvara se emisija za decu. Zvuči veoma zanimljivo.

Da li želite da se prijavite?

Ja želim da vam pomognem u tome.

Da li se slažete sa mojom idejom?

Pretpostavljam da ste gledali mnogo emisija, pa sigurno znate ko učestvuje u njima (očekujem da će deca reći da u njima učestvuju gosti različitih zanimanja). Kako se zove osoba koja vodi emisiju? Ko još, pored nje, učestvuje u pravljenju jedne emisije? Šta sve od rekvizita koriste da bi se emisija napravila? Pozivam decu da pokušamo da napravimo jednu našu emisiju. Pogledajte ispred sebe. Na stolovima ispred vas se nalaze kartice sa različitim programima koje će naša emisija da sadrži (vremenska prognoza, zdrav život, pekar, kućni ljubimci, sportski program). Svaka od ovih kartica je određene boje. Sada pogledajte vaše dukserice. Na njima su bedževi istih boja kao i kartice na stolovima. Prići ćete onom stolu koji ima istu boju kartice kao bei na vašoj dukserici. (prilog 3)

Kada se deca podele, ispred njih će se nalaziti programi koje će oni da predstavljaju. Ja im u tome pomažem i usmeravam. Mogu da koristite sredstva koja se na stolovima nalaze kako bi što bolje prikazali program. (prilog 4) Deca razgovaraju, dogovaraju se. Podstičem ih pitanjima (mogući tok pitanja):

Sto broj 1. (emisija o prognozi)

Kakvo je vreme danas?

Da li su nam potrebe zimske jakne ili kaput? Da li nam je potreban kišobran,

Šta nosimo od obuće kada je zima?

Sto broj 2. (emisija zdrav život)

Šta spada u zdravu hranu,

Šta u nezdravu?

(dajem im ideju da mogu poređaju aplikacije na panou) Kako bismo bili zdravi, čime treba da se hranimo?

Sto broj 3. (Emisija kućni ljubimci)

Da li imate kućnog ljubimca? Kako se zove?

Kako izgleda?

Gde vodimo ljubimce kada nam se razbole, Kako se zove zanimanje onoga ko leči životinje?

Sto broj 4. (Emisija pekar)

Ko je pekar?

Da li volite le jedete peciva, Šta je sve potrebno za pecivo,

Da li je potrebna neka činija, oklagija?

Sto broj 5. (Emisija o sportu)

Da li gledate sport, sa kim?

Da li volite sport?

Da li želite da govorite o fudbali, košarci ili nekom drugom sportu? (predlažem deci da mogu da izveštavaju o nekoj utakmici)

Deci dajem nekoliko minuta da se dogovore šta će ko da radi u emisiji, a onda počinjemo sa snimanjem. U svakoj grupi jedno dete e da bude kamerman. Ja ću biti voditel emisije i podsticaću decu na razgovor ukoliko bude bilo potrebno. Brojalicom biramo grupu koja će prva prikazati svoj program. Ostala deca predstavljaju publiku i bodre aplauzom decu koja učestvuju u programu. Ukoliko žele, deca nakon snimljene emisije mogu da menjaju svoje uloge i da se oprobaju u nekoj drugoj ulozi.

Završni deo aktivnosti:

U završnom delu odjavljujem emisiju, zahvaljujem se deci na saradnji i učestvovanju i pozivam ih da odigramo pokretnu igru „U svetu postoji jedno carsto“.