Najvažnije komponente kreativnog procesa kod dece

Kreativnost je spoj mnogih kvaliteta. A definise se i kao nacin percepcije tj. opažanja. Ljudi sa ovakvim razmišljanjem, prilikom rešavanja problema, ne koncentrišu sve svoje napore na pronalaženje samo jednog ispravnog rešenja, već počinju tražiti rešenja u svim mogućim smerovima. Divergentan način mišljenja je u osnovi kreativnog razmišljanja.

126
Dete i opažanje
Izvor: shuttstock.com

Najvažnije komponente kreativnog procesa kod dece su:

1. ORIGINALNOST

Izvedeno od latinska reč origo – početak. Nešto što je izvorno. Jer originalno je samo ono što se prvi put pojavljuje u svetu i što dovodi do nekih promena koje utiču na celo čovečanstvo. Originalnost proizvodi ideje i odgovore koji su retki, udaljeni i duhoviti. Njome se daje pečat jedinstvenosti i individualnosti. Do nje se ne može doći iz želje za isticanjem i dokazivanjem

2. FLEKSIBILNOST

Potiče od latinske reči fleksibilitas – savitljivost. Složena komponenta kreativnosti, koja predstavlja pomeranje granica između iluzije i zbilje. Svojstva fleksibilnosti: savitljivost, kvantitativnost, različitost. Najuočljivije: kvantitativnost, brojnost odgovora, odgovori nisu jednovrsni.

3. STVARALAČKA FANTAZIJA

Sposobnost subjekta da se odvoji od stvarnosti u pravcu realno nemogućeg – izmišljanje. Ova vrsta kreativnosti je slikovita.

4. FLUIDNOST IDEJA

Proizvođenje što većeg broja različitih odgovora i ideja koja vode cilju. Vrlo je slična fleksibilnosti, razlika je samo u načinu javljanja.

5. OSETLJIVOST ZA NOVO

Osetljivost za novo i formulisanje problema je najvažnija komponenta kreativnog mišljenja. To je najvažniji deo puta do rešenja. Kod živih bića uočeno istraživanje spoljašnjeg sveta. Svi imaju taj nagon za istraživanjem i saznanjem.

Aktivnosti

6. KREATIVNA GENERALIZACIJA

Sposobnost povezivanja i spajanja u jednu celinu udaljenih cinjenica, koje se ranije nisu povezivale – jako bitno za stvaralaštvo – induktivna metoda mišljenja.

7. KREATIVNA DIFERENCIJACIJA

Sposobnost viđenja raznolikog u istom, suprotna je generalizaciji. Dostojevski: psihologija ima dva kraja. Hegel: ljubav-mržnja, sigurnost-nesigurnost. Deduktivni metod razlaganja.

8. TOLERANCIJA NEODREĐENOSTI

Osobina ličnosti, nedostatk iste sputava kreativnost, sve ostaje crno-belo. Decu učiti da se ne treba pridržavati uvek oprobanih metoda, već da tolerišu nejasnoće na raznovrsne načine. Utiče i na IQ.

9. ISKUSTVENA OTVORENOST

Spremnost za nova iskustava – osobina ličnosti.

10. KREATIVNA PERCEPCIJA

Od nje zavise sve druge komponente, to je primaran proces. Kreativnost se i definise kao nacin percepcije tj opažanja.

Tekst pripremila: MALA ŠKOLA