Lopta, kocka, kvadar, valjak – igrokaz

"Kada želiš valjak baš sam ti da praviš, pravougaonik onda uzmeš i dva kruga staviš."

399

Geometrijska tela su na sceni:

LOPTA

Okrugla je lopta naša
što okolo skače
figura u prostoru to je,
moraš znati đače.

KOCKA

Šest kvadrata kada
složiš vešto sada
tada jedna kocka
tim prostorom vlada.

KVADAR

Ti to dobro znaš
i reci sad svima
da šest pravougaonika
jedan kvadar ima.

VALJAK

Kada želiš valjak baš
sam ti da praviš
pravougaonik onda uzmeš
i dva kruga staviš.

Nepoznat autor