Bik i zec

"Bik i zec" je narodna basna u kojoj likovi zavide jedan drugom jer obraćaju pažnju više na svoje nedostatke nego na vrline.

4176
Bik i zec

Spazi bik zeca gde kao strela beži preko polja, pa mu pozavide na brzini.

Kad se jednom sastadoše, reče mu:

– Blago tebi kad si tako brz! Ti možeš da umakneš i najopasnijem neprijatelju! Ništa u životu ne bih više želeo nego da sam i sam tako brz. Tada bih mogao da pobegnem od svakog neprijatelja.

Nasmeja se zec čuvši bika, pa će mu reći:

– Luda je tvoja želja prijatelju! Dao bih ja rado svoju brzinu za tvoje oštre i snažne rogove. Bolje ponosno se boriti s neprijateljem, nego celog veka sramno pred njim bežati.

Narodna basna

Basne su kratke priče u kojima životinje govore i ponašaju se kao ljudi. Basne, u stvari, govore o ljudima, o njihovim dobrim i rđavim osobinama i postupcima.
„Bik i zec“ je narodna basna u kojoj likovi zavide jedan drugom jer obraćaju pažnju više na svoje nedostatke nego na vrline.