Citati o majci

Majčino srce je sinovljevo najlepše i neizgubljeno mesto, pa čak ako je već i sedokos. Svako u celom svetu ima samo jedno jedino takvo srce. Štifer

395

Muškarac ima samo jednu sigurnu ljubav – ljubav svoje majke.
Viktor Igo

Buduća sudbina deteta uvek je majčino delo.
Napoleon

Majčino srce je bezdan u kome na dnu uvek ima oproštaja.
Balzak

Vi volite svoju vrlinu kao što majka voli svoje dete.
Ali da li se ikada čulo da neka majka bude plaćena
za svoju ljubav.
Niče

Svaka se ljudska ljubav mora steći, osvojiti,
zavrediti i uprkos preprekama sačuvati.
Samo se majčina ljubav niti stiče niti zavređuje.
Auerbah

Samo nešto je na svetu lepše i bolje od žene – to je majka.
Šefer

Majčino oko prozire dete sve do dubine srca.
Pestaloci

Majčino srce je sinovljevo najlepše i neizgubljeno mesto,
pa čak ako je već i sedokos.
Svako u celom svetu ima samo jedno jedino takvo srce.
Štifer

Odvratna je žena kojoj je dosadno, iako ima dece.
Žan Pol

Država počiva na pravdi i sudovima,
domovina počiva na materi I ženi.
Knežević

Samo je majka ona, koja daje božanski značaj ženi.
Tarketi

Bog nije mogao biti na svakom mestu,
pa je zato stvorio majke.
Jevrejska poslovica

Kad su predložili da se donese najlepša stvar,
vrana je donela svoje mladunče.
Čečenska poslovica

Kad majka hrani dete, izdašna je kao nebo;
kad deca hrane majku, broje svaki dan.
Vijetnamska poslovica

I kad tuku, majčine su ruke mekane.
Češka poslovica

Onog dana kad je majka umrla, počela je starost.
Albanska poslovica

Ako neka majka kaže da joj je dete ružno,
onda ne veruj da mu je to prava majka.
Finska poslovica

Nijedno dete ne može biti nevino, ako ga majka smatra krivim.
Portugalska poslovica

Dobra majka ne čuje valcer dok joj dete plače.
Nemačka poslovica

Majčina ljubav ne stari.
Nemačka poslovica

Majka mora imati veliku pregaču da bi sakrila sve mane svog deteta.
Jevrejska poslovica