Dođi opet s’ punom vrećom – dramatizacija pesme za decu

Dramatizacije poznate dečje pesme.

679

1. DETE:

Dragi dobri dedice
i ako sam mala
ja ću ti od sveg srca
za sve reći hvala.

2. DETE:

Ne znam dobro govoriti
kao ovi veći,
kazaću ti iskreno
bez kićenih reči…

3. DETE:

Dođi dragi dedice
opet sa punom vrećom
ako nije preteška
možes i sa većom.

Prema istoimenoj dečjoj pesmi.