Klasifikacija lutaka prema uzrastu

Starije dete će staviti lutku u običnu kutiju zamišljajući da je to krevet, dok mlađi žele umanjenu kopiju realnog kreveta.

225

Deci je neophodno obezbediti na raspolaganje funkicionalne, pogodne za rukovanje i bezopasne didaktičke materijale – lutke u funkciji igračke. Lutke kao kopije iz sveta odraslih, imaju vaspitno – obrazovnu vrednost samo ako doprinose razvoju i učenju dece i odgovaraju njihovim potrebama. Uzrast utiče na funkciju lutke u dečijoj igri. Postoje lutke za sve uzraste, ali se način njene upotrebe razlikuje u raznim periodima života deteta.

Mlađa deca provode više vremena upoznajući lutku koju prvi put sreću, jer im je to nešto novo, dok starija posle kraćeg uvoda prelaze na njeno sistematsko ispitivanje. Suočena sa više novih predmeta mlađa deca se opredeljuju za jednu lutku, zanemarujući ostale, dok starija sve sistematski razgledaju i oprobavaju.

Starije dete će staviti lutku u običnu kutiju zamišljajući da je to krevet, dok mlađi žele umanjenu kopiju realnog kreveta.

Igre mašte se razvijaju u pravcu sve većeg udaljavanja od viđene situacije ka zamišljenoj, misaonoj situaciji, kada se i sama aktivnost odvaja od predmeta koji su zato potrebni.

Postoji podela lutaka za određeni uzrast, ali je važno znati da ovu podelu ne treba doslovice shvatiti, jer ne postoji zakon koji nalaže da trogodišnje dete mora da zna da oblači lutke, a četvorogodišnje da voli ginjol lutke i uživljava se u „igru mašte i uloga“.

PRVA GODINA ŽIVOTA

Prvu igračku detetu predstavlja njegovo sopstveno telo, u prvom redu prsti na rukama. Od trećeg i četvrtog meseca deci odgovaraju lutke za gledanje koje po pravilu treba da se raznobojne, upadljive, koje treba postaviti na rastojanju od 25 cm od dečjeg ležaja, a kasnije ih premestiti još dalje.

Posle četvrtog meseca kada je dete sposobno da drži lutku i ruci, naročito mu se dopadaju lutke koje zveče ili se pokreću i imaju prikladan zvuk, kao i razni predmeti i životinjice od gume. One moraju da budu toliko velike da ih dete ne može strpati usta. U ovom periodu detetu se dopadaju i lutke koje samo pravi od hartije.

Posle šestog meseca dete voli lutke od gume. Naročito su privlačne zvučne kocke u funkciji ljudskog ili životinjskog lika, koje može da stresa i baca na pod. Posle devetog meseca dete u svakoj ruci može da drži po jednu lutku, da ih stresa i zvecka s njima, svaki zvuk podstiče na novu aktivnost.

Krajem prve godine deca žele igračke koje imaju šupljinu. U vodi voli da se igra lutkama od plastike koje na vodi plivaju.

DRUGA GODINA

Čim dete na početku druge godine prohoda nastupa veliki preokret u njegovoj aktivnosti. Sada predmete pokušava da uzme u ruke i da ih prenosi sa mesta na mesto. Detetu je interesantno da gura kolica naročito ako u njima tovari lutke. Voli da sluša zvuke, pa mu i dalje odgovaraju zvučne lutke.

TREĆA GODINA

U ovo doba pojavljuje se igra mašte. Dete se uživljava u razne uloge, zato su mu potrebne lutke i neki delovi odeće: tašne, torbe, kape. Na ovom uzrastu takođe je privlačna lutka koja sama izvodi neke radnje: priča pesmu, priču i proizvodi muzičke zvuke. Još u ovom periodu dete se kroz igru upoznaje sa bitnijim elementima muzike i pozorišta, odnosno sa materijalima za recepcijsku igru. U ovom periodu su zastupljene i krupnije drvene lutke koje se mogu vući.

OD 4-5 GODINA

Koriste se iste lutke kao i na ranijem uzrastu. Igre uloga šire svoju funkciju i delovanje, deca uz pomć ginjol i običnih lutaka i predmeta iz njihove okoline uživljavaju se u uloge odraslih likova.

Igra uloga im pomaže da se slobodno izražavaju birajući za sebe određene uloge, odnosno da prevaziđu ograničenja stvarnosti. Dete je posebno zainteresovano za didaktičke lutke koje pravi samo ili u saradnji sa vaspitačem ili roditeljom (lutke od hartije, testa i plastelina).

OD 5-6 GODINA

Koriste se iste lutke kao i na ranijem uzrastu. Materijal za igre mašte u kojima dete
podražava svet oko sebe sada treba da bude potpuniji i raznovrsniji. Na ovom uzrastu lutka je centralni predmet, ona predstavlja različite ljudske i životinjske likove.
Pribor za kuvanje i kućni poslovi su omiljeni (dramske igre – porodice i prodavnice).

OD 6-7 GODINA

Iste lutke kao i na ranijem uzrastu, ali su posebno zanimljive lutke koje su u stanju da izvode različite radnje, i odgovarajuća oprema za lutke, lutke koje pripremaju decu za školu za društvene uloge i delovanja.

U ovom periodu veoma su popularne lutke na sceni i u pozorištu. Deca vole da slušaju kraće tekstove, naročito ako su u stihovima, zatim pripovetke, bajke, basne i druge kraće forme. Sada su tekstovi za decu složeniji jer su izražajne mogućnosti dece veće.

ŠKOLSKO DOBA

Na početku prvog razreda i kasnije, devojčice se više interesuju za lutke pa im kroje
haljine ili šiju kape i drugo odelo. Lutka ni u ovom periodu ne sme da bude mala,
preporučuje se da ima 25 cm i više. Ona ustvari mora da bude umanjena kopija ljudskog lika, ne sme se desiti da se njene dimenzije bespotrebno umanje ili uvećaju (nesrazmerno velika glava, ruke prekratke ili suviše duge…). Hartija je cenjen materijal u ovom periodu, od nje se izrađuju razni materijali ( kape, haljine i dr.).

Tekst priredila: Mala škola