Božić Bata – igrokaz

Dramatizovan tekst prema istoimenoj pesmi Snežane Šolkotović

170

Narator:

Mali Ivo čeka
Božić Batu
Ima mnogo želja
Stalno pita tatu…

Dete 1:

Reci mi tata
Kada će stići,
Nestrpljiv sam veoma,
Smem li mu prići…

Narator:

Osvrće se stalno
Kroz prozor gleda
Božić Bate nema,
A stići već treba…

Dete 2:

Hoće li mi poklon
Za Božić dati,
Mogu li ga ja,
Telefonom zvati…

Narator::

Smeši se otac,
Sinom se ponosi,
Ne zna ono
Da mu tata poklon donosi…

Po istoimenoj pesmi Snežane Šolkotović