Pisana priprema – Pojam broja 8

Kroz priču, igru i kreativnost pokušavamo da kod dece stvorimo predstavu o pojmu broja 8. Svaka pisana priprema ili nacrt za aktivnost može vam poslužiti samo kao pomoć u radu. Jer i najlošija priprema oživeće u rukama dobrog i snalažljivog vaspitača i obratno.

1152

OPŠTI METODIČKI PODACI

Uzrasna grupa: PPG . Pčelice pri O.Š., Olga Petrov”, Banatski Brestovac

Datum: 17.01.2020.

Oblast: razvoj početnih matematičkih pojmova

Mesto izvođenja aktivnosti: radna soba

Organizacioni oblik aktivnosti: usmerena aktivnost

Obrazovni zadaci: kroz priču i igru, pokušati sa decom usvajanje,

razumevanje i predstavu o broju 8

Funkcionalni zadaci: razvijanje misaonih operacija kod dece,

negovanje pažnje, istrajnosti i sistematičnosti

Vaspitni zadaci: razvijanje odgovornosti deteta za uspešno

obavljanje zadatka, razvijanje druželjubivosti kroz igru

Korelacija sa drugim vaspitno-obrazovnim oblastima: razvoj

govora, upoznavanje okoline, fizičko vaspitanje, muzičko vaspitanje

Metode rada: verbalno-demonstrativna, otkrivačka, posmatračka

Vaspitno-obrazovni ciljevi:

Vaspitni:

 Razvijanje potrebe za druženjem, zajedničkom igrom i razvijanje samostalnosti deteta za uspešno obavljanje
nekog zadatka i postizanje radosnog raspoloženja kod dece.

Obrazovni:

 Razvoj sposobnosti opažanja i produbljivanje predstave kod dece o različitim bojama i veličinama

TOK SLOBODNIH AKTIVNOSTI

 U književnom kutiću deca dobijaju slikovnice različitih boja i veličina;
 U zabavnom kutiću deci ću ponuditi igračke različite po boji i veličini;
 U matematičkom kutku deca se igraju logičkim blokovima različitih po boji i veličini;
 U građevinskom kutku deca se igraju kockama za građenje takođe različitih po boji i veličini;
U toku slobodnih aktivnosti, obilaziću decu u kutićima i podsticati ih da uoče i imenuju predmete po dva svojstva : boji i veličini;

TOK USMERENIH AKTIVNOSTI

Uvodni deo (5 minuta)

Motivaciono-intelektualna priprema

Metode rada: dramatizacija

Sredstva rada: pozorište, ginjol lutka ( devojčica Maja), tekst priče, aplikacije, obruč, ,čarobna vrećica”, tabla, flomasteri, olovke, radne sveske, CD sa pesmom: ,,Učimo da brojimo”

Vaspitač postavlja decu ispred pozorišta u kući”, tiho im saopštava da pažljivo slušaju i gledaju nešto interesantno, a zatim odlazi iza pozornice i počinje dramatizacija. Na pozornici se pojavljuje devojčica Maja i aplikacije (tata, mama, deca): Zdravo deco, ja sam Maja. Da li želite da vam ispričam jednu priču?” Izražajno počinje da priča (tekst priče u prilogu). Vaspitač izlazi pred decu: ., Šta vam se najviše dopalo u priči?” (deca odgovaraju) ..O kom broju govori ova priča?” (deca govore)

Glavni deo (15 minuta)

Vaspitač postavlja pitanje:” Da li želite da mi pomognete, da zajedno pogledamo čega sve ima 8 u našoj sobi?” Deca razgledaju i daju odgovore. Zatim im na tabli pokazujem kako se pravilno piše broj 8 Pitam ih koliko parova sadrži broj 8. Delim im radne sveske (gde u skupu broje članove, tačkicama izražavaju brojnost i na kraju pišu broj 😎. Vaspitač obilazi decu i po potrebi pružam pomoć.

Završni deo (5 minuta)

Deci objašnjavam da treba malo da se razmrdamo i kako rešavaju zadatak. Pružam deci (koja su u formaciji vozića) čarobnu vrećicu” iz koje vade aplikacije (simbole), na prstima hodaju, skoče u obruč ispred table. Svako dete pronalazi isti simbol na tabli, broji članove i upisuje broj. U pozadini se tiho čuje muzika pesme:.. Učimo da brojimo”. Igra traje dok sva deca ne urade zadato. Pohvaljujem decu.

PRILOG

PRIČA O OSAM 😎

Imala šljiva OSAM grana. U aprilu OSAM grana obuklo OSAM haljina od zelenog lišća. U maju OSAM haljina od zelenog lišća ukrasilo OSAM buketa šljivinog cveća. A kad je sa OSAM grana cveće opalo-umesto svakog cveta ostala je mala, zelena bobica. Rasle su male bobice na OSAM zelenih grana. A kad je stigla jesen-bile su to krupne i plave šljive. I jednog dana, počela je berba. Obrali su šljive sa svih OSAM grana. U podne su skuvali pekmez. A uveče je na polici stajalo OSAM tegli pekmeza od šljiva. Mama i tata razgovaraju: ,, OSAM zelenih grana..” kaže mama. ,,A tek OSAM grana u cvetu!” kaže tata. Ipak, OSAM grana sa zelenim bobicama…” kaže mama ,, A OSAM grana punih šljiva?” pita tata. A deca slušaju. I ližu lizalice koje su napravili od kaziprsta i pekmeza. OSAM je slatko! Kažu deca. Ne gurajte prste u tegle sa pekmezom!” kaže mama… “To je za zimu!” kaže tata. “Znamo”! kažu deca – mi smo prste pružili u šerpu! Pogledajte!” Mama i tata pogledaju. Zaista!

Šerpa – kao OSAM puta oprana!

Blista – kao OSAM ogledala!

Čista – kao OSAM čistih šerpi!