Pedagoške situacije u vrtiću

Situacije sa rešenjima u vrtiću I

7304

1. U RADU S DECOM PRIMETILI STE DA VEOMA RADO PRIHVATAJU DRAMSKE IGRE, HOĆETE DA NAPRAVITE KUTAK, A KOLEGINICA NE DOZVOLJAVA.

ODGOVOR: Metoda razgovora sa koleginicom. Potrebe i interesovanja dece su osnovno u programu po kome se radi. A ako deca žele da se tako dramski izražavaju, poštovaćemo njihove želje. Ukoliko koleginica i dalje ne prihvata sugestije, zamoliću je da porazgovaramo sa stručnim saradnikom.

2. NEKA DECA BURNO REAGUJU I ODBIJAJU POPODNEVNI ODMOR, KOLEGINICA INSISTIRA…

ODGOVOR: Objasniti deci da je popodnevni odmor u vrtiću potreban svima, s tim sto deca koja ne žele da spavaju samo leže i odmaraju i ne ometaju drugu decu, omogućiti deci mirne aktivnosti, gledanje edukativnih sadržaja.. Objasniti deci da ima dece koja rano dolaze u vrtić, rano ustaju pa im je san preko potreban. Suština je u saradnji sa roditeljima.

3. IMATE ZAJEDNIČKI STAV SA KOLEGINICOM PREMA NEKOM PROBLEMU, ALI ONA U RAZGOVORU S RODITELJIMA MENJA STAV…

ODGOVOR: Metoda razgovora, suočiti koleginicu sa problemom kada odu roditelji. Zašto da menja mišljenje kada se radi o dobrobiti deteta.

4. AKTIVNI STE U TIMSKOM RADU VRTIĆA, VAŠA KOLEGINICA NE PRIHVATA DEO POSLA, ZAKAŠNJAVA, TELEFONIRA…

ODGOVOR: Metoda razgovora, pitaću je za razlog kašnjenja, skraćenje radno vreme itd. Opravdanih razloga za duže ponavljanje nema.. Trebala bi da poštuje pravila ponašanja u vrtiću.

5. U VAŠOJ GRUPI UPISANO JE DETE SA POSEBNIM POTREBAMA, KOLEGINICA ODBIJA DETE I SAVETE STRUČNE SLUZBE.

ODGOVOR: Dete je već upisano i mora ga prihvatiti. Pomažem joj sa stručnom literaturom da prihvati različitost. Ne odustajati- istrajati! Konsultovati direktora i stručnu službu.

6. KOLEGINICA INSISTIRA DA DETE SA 3 GODINE KOD KOJEG NISU FORMIRANE FIZIOLOŠKE NAVIKE ZBRINJAVA ISKLJUCIVO MEDICINSKA SESTRA. NISTE SAGLASNI…

ODGOVOR:

7. KOLEGINICA DELI IGRE NA MUŠKE I ŽENSKE, TAKO ORGANIZUJE PROSTOR, SELEKTUJE IGRAČKE, PRAVI PLANOVE. NISTE SAGLASNI…

ODGOVOR: Razgovarati sa koleginicom i ukazati na važnost timskog rada. Ne može sama da odlučuje i deli aktivnosti po njenoj volji, već mora poštovati potrebe dece zbog kojih i jesmo ovde. Zajedno ćemo isplanirati prostor i igračke. Predložiću joj eksperimentalno da npr. struktuiram prostor po svom, pa ćemo videti (možda joj se i svidi).

8. KOLEGINICA INSISTIRA NA FRONTALNOJ METODI RADA. NISTE SAGLASNI, NE ŽELITE DA JE POVREDITE…

ODGOVOR: Razgovor sa koleginicom uz ukazivanje na prednost individualnog i grupnog rada. Ako ne prihvati zamoliću je da izvesno vreme eksperimentalno radimo na drugačiji način kako bih joj pokazala da su deca aktivnija nego kada se radi frontalno. Uključivanje stručne literaturai stručne pomoći u rad.

9. KOLEGINICA HOĆE TOBOGAN, A VI VIŠE STRUNJAČU…

ODGOVOR: Razgovor sa koleginicom, predložiti joj da se u radnu sobu stave i tobogan i strunjače pa da deca izaberu ono što najviše vole. Ili da jedne nedelje u sobi budu samo strunjače a druge tobogan.

10. U VREME RUČKA KOLEGINICA UVEK TELEFONIRA…

ODGOVOR: Prvo obaviti razovor sa koleginicom u kome joj se jasno ukazuje na pravila ponašanja u ustanovi, jer je deci potrebno da obe budemo tu.

11. INSISTIRATE DA RODITELJI POSLE BOLESTI DETETA DONOSE OPRAVDANJE I POTVRDU DA MOGU U VRTIĆ, KOLEGINICA GLEDA KROZ PRSTE…

ODGOVOR: Ja bih najpre razgovarala sa koleginicom, da pravila moraju da se poštuju, da važe za svu decu podjednako isto, podvajanja nema. U interesu je dece da roditelji donesu potvrdu koja je dokaz da je dete zdravo.

12. KOLEGINICA IMA VIŠE ISKUSTVA OD MENE I NE DOZVOLJAVA DA JA PRAVIM PLANOVE MIMO NJENOG ZNANJA…

ODGOVOR:

13. NEMAM ISKUSTVA U VOĐENJU RADIONICA…

ODGOVOR: Pošto nemam iskustva u vođenju radionica, konsultovaću se sa starijom, iskusnijom koleginicom, koja ima iskustva u vođenju radionica a onda bih zamolila prisustvo stručnog saradnika radionici.

14. KOLEGINICA PREDLAŽE DA PREPIŠEM NJEN PLAN RADA…

ODGOVOR: Ispoštovaću koleginicu, uzeću njen plan rada imajući u vidu njeno iskustvo u radu ali bih pokazala i svoj plan. Ako mi se plan dopada zasto ne bih uzela jer ako je interesantno meni biće i deci.

15. ZELIM DECU DA NAUČIM DA SE PENJU NA DRVO, KOLEGINICA ZABRANJUJE…

ODGOVOR: Rećiću joj da deca to puno žele i da ću ja biti tu i garntovati da će deca biti sigurna i bezbedna. Ne sprečavam ih ali ne samo sto sam budno prisutna pored njih stavljam im takođe do znanja šta sve može da se dogodi ako pokušaju sami. Ukoliko ne mogu da kontrolišem decu ili mi penjanje deluje opasno prihvatila bih savet koleginice. Predložila bih penjalicu gde cu moći da prihvatim dete, ukoliko je to moguće.

16. KOLEGINICA NE STAVLJA SVE RADOVE NA PANO…

ODGOVOR: Razgovor sa koleginicom, svakom detetu rad treba prihvatiti podjednako isto. Svaki detetov rad podstiče dečije samopoštovanje i svaki treba da se izloži i da se dobro vidi.

17. U PRIPREMAMA ZA ZAVRŠNU PRIREDBU KOLEGINICA NE ŽELI DA UČESTVUJU SVA DECA…

ODGOVOR: Trebalo bi da svi učestviju jer je završna priredba.Sva deca koja žele da recituju dobiće recitaciju, ukoliko neka deca ne žele, prikazaće se aktivnostima koja njima leži. Sve je na bazi dogovora, ukoliko se i dalje protivi, razgovaraćemo sa stručnim saradnikom

18. SA DECOM SAM SKUPLJALA MATERIJAL POTREBAN ZA AKTIVNOST, KOLEGINICA JE POBACALA…

ODGOVOR:

19. NAKON DOGOVORA S KOLEGINICOM O STUKTURI PROSTORA ONA MENJA STAV…

ODGOVOR: Podsetila bih je na dogovor od juče i realizovala bih aktivnost. Ali bih posle toga razgovarala sa njom o njenom postupku.

20. KOD MENE DECA NE SPAVAJU, KOD KOLEGINICE DA…

ODGOVOR:

21. KOLEGINICA UVEK GURA DETETU NA SILU KASIKU U USTA…

ODGOVOR: Razgovarati sa koleginicom, ne treba gurati detetu kasiku u usta ako ono ne želi da jede, ali ako odbija svaki obrok, razgovarati sa roditeljima zasto dete nece da jede.

22. DECA SE ŽALE DA IH KOLEGINICA ČUPA, UDARA, KAŽNJAVA…

ODGOVOR: Skrenuti paznju koleginici da vam se dete požalilo, ali da isto tako moze da kaže i roditeljima i da oni mogu da je tuze i ugroze joj posao. Ako to ponovi ti si duzna da to prijavis

23. KOLEGINICA ODBIJA SARADNJU U TIMSKOM RADU…

ODGOVOR:

dete i govor

24. DETE DOVODE BAKA I DEKA, RODITELJI NEMAJU VREMENA, DETE PATI…

ODGOVOR: Insistiram na tome da upoznam roditelje, planiram sa koleginicom posetu porodici. U međuvremenu razgovaram sa bakom – kakvo je ponašanje deteta kod kuće, a svoja zapažanja prenosimo stručnom saradniku.

25. NA RODITELJSKOM SASTANKU PRISUTNA SU 5-6 RODITELJA…

ODGOVOR:

26. OTAC JEDNOG DETETA NAPAO JE DRUGO DETE U VAŠEM PRISUSTVU…

ODGOVOR: Prišla bih mu i zamolila da izađe iz grupe. Ukoliko odbije pozvala bih obezbeđenje. Kroz razgovor bih pokušala da mu objasnim da nije na njemu da rešava probleme, smirivala bih ga, dešava se da se deca potuku.

27. OTAC INSISTIRA ZA POSEBNIM TRETMANOM SVOG DETETA…

ODGOVOR: Individualni razgovor sa roditeljem sa akcentom da u vrtiću nema posebnog tretmana…

28. OTAC DETETA JE PREMINUO…

ODGOVOR: Pročitala bih literaturu, šta raditi u takvim situacijama. Individualni rad sa detetom, Zagrljaj, pažnja…, pratiti ponašanje deteta, razgovor i saradnja sa majkom ili drugim starateljom deteta. KNjIGA: „ Šta da radim kada umre neko koga volim?

29. PONAŠANJE DECE SE PROMENILO, NA GORE…

ODGOVOR: Literatura (dodatna) Individualni razgovor sa oba roditelja prvo i obavezno, upoznala bih stručnog saradnika sa situacijom, a i sa decom: pratila bih njihovo ponašanje, razumela bih njihovu razdražljivost, organizovala bih aktivnost ( likovno, muzičko, fizičko ) za oslobađanje emocija, individualni rad kad osetim da su agresivni ili uznemireni.

30. RODITELJI SE NE PRIDRŽAVAJU DOGOVORA U VEZI ADAPTACIJE DETETA…

ODGOVOR: Metoda razgovora: ukazati na to da je adaptacija proces, i zamoliti ih da se pridržavaju dogovora, da je kontinuitet važan.

31. MAJKA DEVOJČICU UVEK NA SILU I BEZ REČI UBACUJE U GRUPU, DETE PLAČE I PITA STALNO KADA ĆE MAMA DOĆI…

ODGOVOR:

32. DECA SU SE POTUKLA ZBOG IGRAČKE, JEDNO OD DETETA IMA OGREBOTINU…

ODGOVOR:

33. MAJKA INSISTIRA NA PISANJU SLOVA, DETE TO NE ZANIMA…

ODGOVOR:

34. DETE IMA TEMPERATURU, RODITELJI SU OBAVEŠTENI, ALI NE DOLAZE…

ODGOVOR: Zovem glavnu sestru, dete ide u izolaciju. Ja sam sa detetom u izolaciji dok ne dođu roditelji.

35. NAKON DEČIJE SVAĐE RODITELJ JEDNOG DETETA NAPADA DRUGO DETE…

ODGOVOR: Prišla bih mu i zamolila ga da izađe iz grupe. Kroz razgovor objašnjavam da nije na njemu da rešava probleme, smirivala bih ga,događa se da se deca potuku. Ukoliko ništa ne pomaže, pozvala bih obezbeđenje.

36. RODITELJ ZAHTEVA DA SE NJEGOVO DETE NE IGRA SA DECOM DRUGE NACIONALNOSTI…

ODGOVOR:

37. UPISANO JE DETE SA SLUŠNIM SMETNJAMA, RODITELJI REAGUJU…

ODGOVOR: Prvo se poziva grupa roditelja koji traže da se dete udalji iz grupe, objašnjavam im da dete ima prava da bude u grupi. Ako je dete gluvo, naučila bih jezik znakova i zadovoljila njegove potrebe. Konsultovati stručnu službu i direktora.

38. JEDAN OD VASPITAČA PRILIKOM PREDAJE DETETA RODITELJU PRIČA RUŽNE STVARI O NJEGOVOM DETETU…

ODGOVOR: Vaspitač nikada ne treba da priča ruzne stvari o detetu već da na vrlo suptilan način ukaže roditelju ono što on sam nije primetio kod svog deteta.

39. RODITELJ SE ŽALI DA MU JE DETE STALNO UPRLJANO TEMPERAMA…

ODGOVOR: Izvesti roditelja iz sobe i smiriti ga, dešava se da se deca isprljaju, bitno je da dete ima presvlaku, smiriti situaciju. Tu predloziš roditelju da se pridruži na aktivnostima i da vidi kako dete uživa u slikanju, ili igri u dvoristu…

40. VASPITAČ JE NEKOLIKO PUTA PRIMETIO TAMNE MODRICE NA TELU DETETA…

ODGOVOR: Kontaktiram stručnu službu – socijalna služba; a u međuvremenu razgovaram sa roditeljima.

41. DETE STALNO DOLAZI PRLJAVO, UMORNO I NEISPAVANO…

ODGOVOR: Razgovaram sa roditeljima. U dogovoru sa koleginicom – poseta kući

42. RODITELJI NE OBRAĆAJU PAZNJU NA PANO…

ODGOVOR: Animacija roditelja – skrenuti im pažnju na pano i na ono što smo radili.

43. MAJKA SE ŽALI VASPITAČU DA DETE PRE DOLASKA U VRTIĆ IMA NAPADE BESA, HTELA BI DA ZNA STA DA RADI…

ODGOVOR: Saradnja roditelj – vaspitač u najboljem interesu deteta, da roditelji imaju takvu saradnju ne samo u prenošenju informacija o detetu vec i u međusobnom rešavanju problema, konsultovati pedagoga, individualan razgovor sa detetom, uključiti stručnu literaturu u rad. Bitno je da se otkrije uzrok problema.

44. RODITELJ NI VASPITAČIMA NI SVOM DETETU NE KAŽE DOBAR DAN, DOVIĐENJA…

ODGOVOR: Svojim primerom vaspitač najbolje deluje.

45. RODITELJ ČESTO DOLAZI PO DETE U ALKOHOLISANOM STANJU…

ODGOVOR: Prijavim stručnoj službi, ditektoru i oni postupaju po pravilima koja vladaju u vrtiću.

46. RODITELJ TRAŽI POSEBNU PAŽNJU ZA SVOJE DETE…

ODGOVOR: Vodim individualni razgovor sa roditeljom, objašnjavam im potrebe dece…Ne mora da spava, ali da bude miran (zbog druge dece). Ne mora da jede, ali bi trebalo. Pravila bi trebalo da se poštuju!

47. NOVO UPISANO DETE SE ŽALI GA DRUGA DECA BIJU, DA GA TERAS DA JEDE…

ODGOVOR:

48. RODITELJ VAM GOVORI DA VAS DETE VIŠE VOLI OD KOLEGINICE…

ODGOVOR:

49. MAJKA SE STALNO ZADRŽAVA I NEŠTO ZAPITKUJE…

ODGOVOR:

50. OTAC NAPADA DETE U VAŠEM PRISUSTVU…

ODGOVOR:

51. RODITELJI SE DETETU OBRAĆAJU TEPAJUĆI, DETE TEPA VEĆINU GLASOVA…

ODGOVOR: Roditelj ne shvata ozbiljnost problema, zvaću oba roditelja na razgovor. Zamoliću logopeda da dođe na sastanak (razgovor), na procenu. Ne podržavati takav govor, ispravljati, ali ne direktno.

52. RODITELJ STALNO PRIČA DA, UKOLIKO DETE NE SLUŠA, SAMO TI NJEGA UDRI…

ODGOVOR:

Pročitajte i Pedagoške situacije u vrtiću – 2. deo