Geometrijskii oblici – predlog aktivnosti

Igra otkrivalica. Za ovu igru potrebno je ispod bele hartije staviti određeni oblik, deca stave ruku čvrsto drže i povlače voštanim bojama i treba da otkriju o kom obliku je reč.

929

Može se osmisliti kao lutkarska igra sa lutkama – lutke na štapu.

Zatim se mogu podeliti u grupe i svakoj grupi jedan od oblika da bude podsticaj za crtanje nekog živog bića – oživljavanje. Posle ih predstavljaju i grupišu.

Sledeća aktivnost bila potraga za izgubljenim oblicima koji su raspoređeni sakriveni po prostoru. U određenom roku treba pronaći što više oblika.

Igra otkrivalica

Zatim ispod bele hartije staviti određeni oblik deca stave ruku čvrsto drže i povlače voštanim bojama i treba da otkriju o kom obliku je reč.

Crtaju prstom po leđima svome paru i treba da otkriju o kom obliku je reč.

Takođe ta poruka može da putuje.

– Na stranice dve kocke se mogu se staviti aplikacije ovih oblika i dete baca kocke i treba da imenuje predmete koji imaju te oblike.

– Igraju slobodno po prostoru i kada muzika stane svaki oblik traži svoju kućicu+položaji kuća se menjaju.

Promeni mesto

Sede na stolicama i na izrečenu rečenicu menjaju mesta(Neka skačući na jednoj nozi promene mesto.nnpr krugovi)
– Na rebrastom kartonu se probuše rupice i deca vezu,šiju sa koncem.
Isečeni oblici od kartona se zaseku po ivicama i deca motajući vunu treba da pokriju celu površinu.

KRUG

Zdravo deco ja se zovem krug
i Sunčev sam drug
Okrugao sam kao glava
i gumena,lopta plava.

TROUGAO

Kada crtaš šator ili
na kući krov
treba ti trougao nov.
Trougao se zovem ja
neka svako od vas zna.

PRAVOUGAONIK

Nema lepšeg i slađeg lika
od mene pravougaonika.
Moj je oblik kao
tabla čokolade
sa kojom se deca slade.
Neka se zna pravougaonik
se zovem ja.

KVADRAT

Kvadrat je ime moje
sve četiri strane
su jednake i bez mane.
Kada slikar slika
parče neba
za ram slike
kvadratni oblik mu treba.

Čedislavka Popović