Po detinjstvu se čovek poznaje, kao po jutru dan

Deca formiraju mišljenje o sebi i o svetu svakog dana. Njima je potrebno Vaše ohrabrenje, da bi videli sebe kao dobre ljude, koji su sposobni za dobra dela i moraju da znaju da ste na njihovoj strani.

139

Nije dovoljno reći deci da ih volimo. Moramo da pokazujemo svoju ljubav svaki dan, kako bi je oni i osetili. Kad tako postupamo, našoj deci je potrebno mnogo manje discipline.
Bliskost između roditelja i deteta je rezultat toga koliko su roditelji provodili vremena sa svojim detetom dok je ono još bilo beba. Na primer, istraživanja su pokazala da očevi, koji provedu prvu nedelju života sa svojim detetom, umesto na poslu, kasnije imaju bliskiji odnos. Teorije povezivanja tvrde da ako muškarac uspostavi vezu sa svojim novorođenim detetom, kasnije ta veza bude čvršća..

Posmatrajte svoje dete poput biljke, koju treba zalivati da bi rasla, razvijala se i procvetala. Ako kojim slučajem vidite da Vaša biljka ima braon lišće, pomislite da joj je možda potrebno više svetla ili vode. Ne kritikujete i ne derete se na nju da biste je ispravili i naterali je da raste uspravno.

Deca formiraju mišljenje o sebi i o svetu svakog dana. Njima je potrebno Vaše ohrabrenje, da bi videli sebe kao dobre ljude, koji su sposobni za dobra dela i moraju da znaju da ste na njihovoj strani. Ako sve što izlazi iz Vaših usta su ispravke i kritike, neće imati dobro mišljenje o sebi i neće osećati da ste im Vi podrška. Narušite odnos sa njima i oni će izgubiti ono što je svoj deci neophodno – da znaju da imaju jednu odraslu osobu koja uvek misli na njih.