Psihomotorni i psihosocijalni razvoj u detinjstvu

Od 2. do 6. godine obično se dešava po nekoliko karakterističnih stvari vezanih za psihomotorni i psihosocijalni razvoj deteta, po uzrastima. Evo šta će vaše dete raditi u određenom uzrastu, šta bi trebalo da zna, kako možete da podstaknete njegov razvoj i dobićete opšte smernice kada bi trebalo da se obratite pedijatru za savet.

334
Moja čula
Izvor: pixbay.com

Tri najvažnija tipa učenja za razvoj deteta, prema ovim toerijama, jesu učenje direktnim potkrepljivanjem, učenje imitacijom i učenje indukcijom.

ZAHTEVI ZA DECU NA UZRASTU OD 2 GODINE:

 1. Trči, penje si i silazi niz stepenice uz pridržavanje.
 2. Gradi “kulu” od 4-5 kocaka i “voz” od 2-3 kocke.
 3. Drži olovku, škraba.
 4. Ume da pokaže svoj nos, usta, oči.
 5. Ume samo da pije iz šolje.
 6. Govori kratke rečenice.

ZAHTEVI ZA DECU NA UZRASTU OD 3 GODINE:

 1. Penje se i silazi niz stepenice.
 2. Precrtava krug.
 3. Gradi “most” od tri kocke.
 4. Zna svoje ime i pol.
 5. Samostalno oblači neke delove odeće, cipele.
 6. Koristi množinu i zamenice u govoru.

ZAHTEVI ZA DECU NA UZRASTU OD 4 GODINE:

 1. Stoji nekoliko sekundi na jednoj nozi.
 2. Precrtava kvadrat – jedan od uglova može biti zaobljen.
 3. Pravi kvadrat od četiri kocke.
 4. Razlikuje dve osnovne boje i zna njihove nazive.
 5. Zna i imenuje deset izvršilaca radnji.
 6. Oblači se samo, zakopčava dugmad.
 7. Govori u potpunim rečenicama.

ZAHTEVI ZA DECU NA UZRASTU OD 5 GODINA :

 1. Skače na jednoj nozi i viče dva puta uzastopno.
 2. Tačno crta kvadrat i trougao (kućica sa krovom).
 3. Crta ljudski lik (“punoglavac”).
 4. Odbrojava četiri kocke.
 5. Samostalno se oblači, šnira i vezuje pertle.
 6. Priča tačno kraće pesmice i priče.

ZAHTEVI ZA DECU NA UZRASTU OD 6 GODINA:

 1. Trči uz i niz stepenice.
 2. Crta romb ili krst.
 3. Konstruiše “stepenice” od deset kocaka.
 4. Odbrojava deset kocaka.
 5. Samostalno crta ljudski lik.
 6. Zna društvene igre.
 7. Prepričava crvenkapu.

Ispitivanje na svim uzrastima treba dopuniti ispitivanjem vida, sluha, i zabeležiti
ponašanje i izgovor deteta.

Decu koja ne zadovoljavaju dva ili više od postavljenih zahteva treba uputiti na detaljni pregled i procenu nadležnom stručnjaku (defektolog, psiholog).