Razvoj psihomotornih sposobnosti kod dece po uzrastima

Od 2. do 5. godine obično se dešava po nekoliko karakterističnih stvari po uzrastima. Evo šta će vaše dete raditi u određenom uzrastu, šta bi trebalo da zna, kako možete da podstaknete njegov razvoj i dobićete opšte smernice kada bi trebalo da se obratite pedijatru za savet.

271
Moja učiteljica

Razvoj psihomotornih sposobnosti kod dece po uzrastima

 • 2-3 GODINE

Razvoj grube motorike:

 • Baca predmete u određenom pravcu
 • Silazi niz stepenice bez pridržavanja, stepenik po stepenik
 • Skakuće na obe noge kao zeka
 • Hoda na prstima i peti unapred i unazad
 • Preskače prepreku visine 5cm
 • Kratko stoji na jednoj nozi
 • Trči stabilno i brzo

Razvoj fine motorike:

 • Gradi kulu od sedam kocaka
 • Navija igračku ključem
 • Slaže kocke u niz
 • Oponaša povlačenje crte vodoravno i uspravno
 • Raspoređuje tri oblika u ram (krug, kvadrat i trougao)
 • Seče makazama bez preciznosti
 • Mesi kobasicu od plastelina
 • Precrtava krug kada mu se pokaže kako da to uradi
 • Jede viljuškom
 • Pravi harmoniku od papira
 • Imitira crtanje krsta
 • Slika vodenim bojicama

Razvoj perceptivnih sposobnosti:

 • Prepoznaje fine detalje na slici
 • Prepoznaje sebe na fotografiji
 • Pronalazi određenu knjigu po izgledu
 • Razlikuje hladno od toplog
 • Sparuje korektno četiri oblika (krug, kvadrat, trougao i pravougaonik)
 • Razvrstava žetone po boji ili po veličini (tri boje ili veličine)

Razvoj intelektualnih sposobnosti:

 • Gradi most od tri kocke po modelu
 • Slaže četiri kocke u kvadrat
 • Razlikuje i razvrstava veliko i malo
 • Grupiše identične oblike i boje u odgovarajući skup (tri oblika ili boje)
 • Izvršava tri naloga
 • Uočava količinu malo-mnogo
 • Daje dva predmeta na zahtev
 • Igra “kobajagi“ – često (imitativno)
 • Igra uloge (vaspitača, prodavca, doktora)
 • Ponavlja tri broja ili rečenicu od četiri reci
 • Postavlja pitanja: “Šta je ovo?“, “Ko je to?“, “Kako?“
 • Prepoznaje najdužu od tri linije i najveću od tri lopte

Razvoj govornih sposobnosti:

 • Govori o sebi u trećem licu
 • Završava poslednji slog ili reč stiha poznate pesmice
 • Razume tri predloga (na, u, pored)
 • Recituje kraće recitacije
 • Razume pitanja: “Šta leti, skače, pliva..?”, “Šta radiš sa ovim?”
 • Upotrebljava zamenice i množinu
 • Koristi zamenicu “Ja”
 • Traži da mu se pričaju omiljene priče
 • Priča doživljaje
 • Stalno postavlja pitanja: Ko?, Šta?
 • Upotrebljava 600 do 800 reci

Socijalno emocionalni razvoj:

 • Ostaje kraće vreme sa nepoznatom osobom
 • Oblači delove odeće (cipele, čarape, gaćice)
 • Inicira vlastitu igru
 • Prihvata igru JA – TI
 • Zna svoje ime
 • Na vreme traži nosu
 • Ne mokri noću
 • Nosi čašu sa vodom bez prosipanja
 • Uživa pomažući odraslima u aktivnosti (briše prašinu)
 • Pridružuje se grupno vođenoj igri (“Ringe raja”)
 • Kaže svoj pol i godine starosti
 • Koristi frazne učtivosti: molim, hvala i izvini
 • Igru često prati govorom
 • Pokušava da pospremi igračke
 • 3-4 GODINE

Razvoj grube motorike:

 • Maršira u ritmu muzike
 • Hoda po pravoj liniji nogom ispred noge raširenih ruku
 • Vozi tricikl
 • Silazi niz stepenice nogu pred nogu
 • Skače sa druge stepenice
 • U trku šutira loptu
 • Preskače prepreku širine 20 cm

Razvoj fine motorike:

 • Pokušava da nacrta čoveka – glava i udovi (“punoglavac“)
 • Gradi kulu od deset kocaka
 • Kopira dijagonalnu liniju
 • Precrtava kvadrat
 • Kopira nekoliko štampanih slova
 • Savija papir po dijagonali
 • Samo pere lice i ruke

Razvoj perceptivnih sposobnosti:

 • Razlikuje i prepoznaje zvuke i glasove
 • Razvrstava žetone po boji ili veličini (četiri boje ili veličine)
 • Sparuje korektno osam oblika
 • Primećuje nedostatke na crtežu
 • Shvata odnos dela i celine
 • Spaja slagalicu od 12 delova
 • Prepoznaje stvari opipavanjem bez viđenja (predmeti u vrtiću)

Razvoj intelektualnih sposobnosti:

 • Prebrojava četiri predmeta u nizu
 • Posle pokazivanja razvrstava logične blokove prema dva atributa (“Nađi crveni krug”)
 • Rešava jednostavne problemske situacije (“Šta radiš kada si gladan?”)
 • Ponavlja četiri broja ili rečenice od šest reči
 • Gradi most od tri kocke po unapred datom modelu
 • Sastavlja sliku od dva dela
 • Nastavlja započeti niz (određene nizove boja, oblika ili veličina)
 • Iz gomile od deset elemenata odbrojava četiri predmeta
 • Posle pokazivanja razvrstava logičke blokove prema tri atributa (“Daj mi veliki crveni krug”)

Razvoj govornih sposobnosti

 • Verbalizuje radnju koja sledi u poznatim pričama
 • Opisuje radnje na slici
 • Dugi monolozi
 • Rečenica potpuna, govor razumljiv
 • Stalno postavlja pitanja
 • Broji do 4 mehanički
 • Upotrebljava 1200 do 1500 reči

Socijalno emocionalni razvoj

 • Uspostavljena kontrola defekacije i mokrenja (potrebna mu je pomoć u toaletu)
 • Prva zaljubljivanja
 • Kooperativna igra sa vršnjacima
 • Početak prihvatanja jednostavnih pravila igre
 • Samoinicijativno se pozdravlja sa odraslima
 • Samostalno se priprema za spavanje
 • Počinje emocionalno povezivanje
 • Pojava emocija: stida, zavisti, nade i ponosa; prva estetska osećanja.

Aktivnosti

 • 4-5 GODINE

Razvoj grube motorike

 • Trči menjajući pravac
 • Skakuće na jednoj nozi
 • Stoji na prstima

Razvoj fine motorike

 • Crta čoveka (šematski, u vidu geometrijskih oblika)
 • Seče makazama po zakrivljenoj liniji
 • Razlikuje teško-lako
 • Boji crteže
 • Precrtava trougao
 • Crta kućicu, drvo, ljudsku figuru (tri do šest detalja, crtež prepoznatljiv)
 • Hvata malu loptu obema rukama
 • Jednom rukom pravi kuglicu papira

Razvoj perceptivnih sposobnosti

 • Prepoznaje izvor bola
 • Vid potpuno razvijen; razume signale na semaforu

Razvoj intelektualnih sposobnosti

 • Sastavlja sliku od četiri dela
 • Orjentiše se u vremenu (dan-noć, jutro, podne, veče; sada, pre, posle)
 • Rešava zadatak tipa “Ko ima više?”
 • Prebrojava do deset i odbrojava traženi broj predmeta (do deset)
 • Prepoznaje i piše brojeve do 5
 • Ponavlja rečenicu od osam reči ili niz od pet brojeva
 • Uviđa sličnosti bilo koje prirode (boje, oblika, veličine, svetline)

Razvoj govornih sposobnosti

 • Upotrebljava 1800 do 2200 reči
 • Prepričava kratke priče
 • Razume predloge iza – ispred
 • Samo priča priču po slikama
 • Prepoznaje nekoliko slova azbuke
 • Odgovara na jednostavna pitanja: “Šta je to i od čega je napravljeno?”
 • Postavlja pitanja: “Kada? Zašto? Kako?

Socijalno emocionalni razvoj

 • Interesovanje za polne organe, moguća masturbacija
 • Kompletno ovladava toaletom
 • Strahovi od mraka, imaginarnih bića
 • Postavlja sebi sto
 • Organizuje igre sa vršnjacima, preferira igru sa istim polom
 • Uključuje se u razgovor sa odraslima
 • Može da odloži zadovoljavanje potrebe

Decu koja ne zadovoljavaju dva ili više od postavljenih zahteva treba uputiti na detaljni pregled i procenu nadležnom stručnjaku (defektolog, pedijatar).