Radmila Simeunović – „Mala ala“

262
Izvor: casopiszmaj.com

Mala ala
Autor: Radmila Simeunović

U daljini neki
Nazire se dim
Izgleda da ala
Ima nešto s` tim.

Nije mi svejedno
Al` ipak ću prići
Ukoliko pojuri me
Valjda neće stići.

Polako sam prišao
Vidim problem ima
Oko nje nema ničeg
Drugog osim dima.

-O čemu se radi?-
Pitam je jer brinem.
-Pokušavam- kaže ona-
Makar i da kinem!

Ljuta je jer ne može
Vatru sad da bljuje!
Rešenje za problem svoj
Ne želi da čuje.

Dok se tako srdi
I sekira ala,
Mislim da porasti treba
Još uvek je mala.