Čedislavka Popović: Pesma o Svetom Savi

146

SVETI SAVA
Čedislavka Popović

Sveti Savo Svetitelju,
milostivi učitelju,
čuj našu molitvu blagu,
blagoslovi decu dragu.

Sveti čuvaru mudrosti,
podari deci radosti,
putokaz svetlosti budi,
mole te deca i ljudi.

Tvoja mudrost naša snaga.
Svetosavlje želja draga.
Sveti Savo učitelju
čuj našu iskrenu želju.