Aleksandar Čotrić, Uskršnja pesma

29

USKRŠNjA PESMA
Autor: Aleksandar Čotrić

Za Uskrs je mama
Jaja obojila,
Oko stola su se
Deca okupila.

U jaja gledaju
Dečica malena,
Pa pitaju mamu:
„Zašto su šarena?“

„Svako ovo jaje
Za Uskrs doneće
Mnogo dobrog zdravlja
Ljubavi i sreće!“