Roditeljstvo: Kada je vreme da dete ostane samo kod kuće

Donesete li odluku da vaše dete ostane samo kod kuće, trebali biste uspostaviti osnovna pravila o ponašanju kad je samo kod kuće. Važno je da pravila budu što jasnija detetu i da ih donesete zajedno.

88

Roditeljski zakon je jasan, decu predškolske dobi ne bi trebalo puštati samu da ostaju kod kuće.

Znači li to da je polaskom u školu prihvatljivo da je dete samo kod kuće?

Neki roditelji tome pribegavaju jer, kako kažu, nemaju drugog rešenja, njihova škola nema tzv. dnevni boravak ili nemaju neku odgovarajuću stariju osobu koja može preuzeti brigu o detetu nakon škole. Drugi pak roditelji smatraju da je njihovo dijete dovoljno zrelo da se brine samo o sebi već u nižim razredima osnovne škole.
Iako postoje vidljive razlike u zrelosti osnovnoškolaca, psiholozi smatraju da deca do 12 god. ne bi smela biti ostavljana sama ili pod nadzorom drugog deteta. Naime, mnoge su studije pokazale da mlađa deca nisu u stanju pravilno reagovati u mnogim situacijama niti izdržati duže vreme u samoći. Studija američkog Nacionalnog instituta za vanškolsko vreme (National Institute on Out-of-School Time) pokazala je da 35 % dece u 12. god. života spremno je preuzeti brigu o sebi, a da je tek 5% osmogodišnjaka to u stanju. Njihovo je nastojanje da pre nego odlučite da dete ostavite samo, da treba dobro da proverite njihovu svesnost o tome šta znači biti sam i proverite njihovu spremnost za to.

Oni predlažu da sebe i svog osnovnoškolca priupitate sledeća pitanja:

 • Zna li svoje puno ime, adresu i telefonske brojeve važnih osoba. Može li se uvek setiti tih informacija.
 • Poznaje li brojeve službi koje deluju u slučaju nesreće. Ima li te brojeve negde zapisane ili memorisane u telefon.
 • Je li dovoljno zreo da glavni ključ kuće nosi diskretno (npr. u svom džepu ili oko vrata ispod majice). Razume li važnost tog ključa i važnost da uvijek ima ključ sa sobom i nikada ga ne predaje drugoj osobi.
 • Zna li kako se pravilno javiti na telefon ili odgovoriti na zvono na vratima.
 • Može li se pridržavati pravila da vrata kuće/stana moraju biti uvek zatvorena.
 • Zna li kako uključiti alarm (ako ga kuća ima) i kako ga isključiti po potrebi, razume li važnost koda i potrebe za njegovom tajnošću.
 • Zna li koristiti aparat za gašenje požara.
 • Shvata li važnost držanja u tajnosti podatka da je sam kod kuće.
 • Može li pratiti osnovna pravila o sigurnosti, npr. da se uvek javi kad dođe kući ili da se mora javiti vama (telefonski) kad negde ide.
 • Kako se nosio s dosadašnjim kraćim odvajanjima kad je ostajao sam kod kuće. Kakva je bila njegova reakcija – strah ili se osećao relativno ugodno.
 • Postoji li u blizini vašeg stana/kuće neka starija osoba koja je kod kuće dok je vaše dete samo, možete li se na nju osloniti u slučaju neke hitne situacije, poznaje li vaše dete tu osobu i osjeća li se spremno pitati je za pomoć.

Donesete li na osnovu dobijenih saznanja ili usprkos njima odluku da vaše dete ostane samo kod kuće, trebali biste uspostaviti osnovna pravila o ponašanju kad je samo kod kuće.

Važno je da pravila budu što jasnija detetu i da ih donesete zajedno – pravila bi se trebala odnositi na:

 • posete prijatelja
 • gledanje televizije
 • pisanje zadatka
 • odgovaranje na telefon ili zvonjavu na vratima
 • igranje napolju ili odlazak kod prijatelja
 • korišćenje kućnih aparata
 • odnos s braćom/sestrama
 • dužnosti u kući.

Vaša velika dužnost je da osigurate kuću, sklonite i zaključate sve opasne hemikalije, lekove i sl. stvari.

Isto tako vrlo je važno da budete iskreni prema detetu i da dolazite kući tačno na dogovoreno vreme i da opciju “sam kod kuće” praktikujete više kao izuzetak nego pravilo.

Zapamtite:

 • nikad ne ostavljajte bebu ili mlađe dete samo kod kuće, čak ni kad je zaspalo, čak niti na nekoliko minuta
 • većina dece mlađe od 12. god. nije zrelo brinuti se samo o sebi na način koji se od njih očekuje kad su sami kod kuće
 • čak i kad ostavljate decu stariju od 12 god. same kod kuće uverite se da se osećaju dobro u toj situaciji i da znaju sve što treba znati kako bi se osećali sigurno
 • niti jednu osobu mlađu od 16 god. ne bi trebalo ostavljati samu preko noći.