Čedislavka Popović – Sunce

298

Sunce
Autor: Čedislavka Popović

Svakog jutra
Sunce se javlja
toplim zracima
nas pozdravlja.

Od jutra pa
sve do mraka
daruje svetlosti
bezbroj zraka.