Kako da pravilno govorimo deci književni tekst?

Da bi vaspitač stvorio potrebnu motivaciju kod dece za tekst i da bi im držao pažnju, potrebno je da ima određeno znanje iz interpretacije književnog teksta ali i da se dobro pripremi.

235
Izvor: pexels

Da bi vaspitač što bolje približio određenu priču, pesmu ili dramski tekst deci, trebalo bi da zna kako da pravilno govori književni tekst. Da bi stvorio potrebnu motivaciju za tekst i da bi deci držao pažnju potrebno je da ima određeno znanje iz interpretacije književnog teksta. Interpretacija književnog teksta može biti uspešna ako je dobro planirana i organizovana tj ako se vaspitač dobro pripremi za istu.

Evo najvažnijih koraka u strukturi saznavanja književnog teksta:

DOŽIVLJAJNO-SAZNAJNA MOTIVACIJA

(priprema dece za kontakt sa tekstom, njihovo emocionalno, fantazijsko i misaono buđenje za komunikaciju sa njim);

NAJAVA TEKSTA

i eventualno njegova lokalizacija (imenovanje autora i naslova teksta, njegovo smeštanje u određeni kontekst);

INTERPRETATIVNO GOVORENJE TEKSTA

(čitanje, kazivanje, recitovanje, scensko predstavljanje., emitovanje zvučnog zapisa sa CD-a i sl.);

EMOCIONALNA PAUZA

(koja omogućava da dete na trenutak  ostane nasamo sa svojim doživljajem teksta);

IZRAŽAVANJE DOŽIVLJAJA

(deca govore o svojim utiscima, osećanima, asocijacijama ili razmišljanjima povodom teksta);

TUMAČENJE DOŽIVLJAJA

(otkrivanje značenja teksta i osmišljavanje dečjih doživljaja – u školi je to faza interpretacije);

Aktivnosti

SAMOSTALNI I STVARALAČKI RAD

dece (govorno, likovno, muzičko, plesno i dramsko izražavanje) inspirisan književnim tekstom.