Tipovi roditelja u dečjem vrtiću

Ne postoji nešto što se zove savršeni roditelji, ali zato postoje dovoljno dobri roditelji, koji obezbeđuju mnogo toga što je potrebno njihovoj deci da izgrade temelj za društveni i emocionalni razvoj. Vaspitni značaj roditelja je nezamenljiv faktor u vaspitanju dece. Deca od roditelja ne primaju samo ljubav i nežnost već i pogled na svet, način života, odnos prema društvu i obavezama.

318
Tipovi roditelja

PREBRIŽNI RODITELJI

Prebrižni roditelji su u stalnom strahu da će se nešto dogoditi detetu ako oni nisu uz njih. Ovi roditelji ne poznaju uzrasne mogućnosti deteta i zato, umesto da ga osposobljavaju i osamostaljuju, uz zadovoljavanje njegovih potreba i izvršavanje obaveza, svojom prevelikom brigom predugo vezuju dete za sebe, čime usporavaju njegovo osamostaljivanje.

Ovi roditelji mogu biti dobri saradnici, pogotovu se mogu angažovati u manifestacijama u kojima učestvuje i njihovo dete. Neophodno je češće ih upoznavati i s primerima rada i ponašanja vršnjaka njihovog deteta da bi uvideli šta sve mogu deca toga uzrasta.

PRESTROGI RODITELJI

Suviše strogi roditelji su stalni naredbodavci svome detetu i veoma strogi presuditelji njegovih postupaka, pri čemu ne dozvoljavaju nikakvo suprotstavljanje.
Ovi roditelji mogu biti dobri saradnici, ali pred njih treba iznositi u podjednakoj meri i pozitivne i negativne osobine i rezultate deteta.
Njihovi zahtevi nisu u skladu s onim što dete može ili ga interesuje. Ove roditelje je lako prepoznati jer imaju jako izražene želje u pogledu napredovanja deteta, koje ne moraju uvek biti u skladu i s njegovim mogućnostima.
Ovi roditelji mogu biti dobri saradnici. Treba im predočavati da dete koje ne može da ispuni njihove planove često gubi veru u sebe, postoje bezvoljno ili čak i nezainteresovano za vlastite rezultate.

PREZAPOSLENI RODITELJI

Ovi roditelji najčešće nemaju vremena da se dovolno bave svojim detetom. Prema svim svojim obavezama imaju odgovorniji odnos nego prema obavezama koje se odnose na dete.
S ovim roditeljima se teže sarađuje jer za to nemaju vremena. U ostalim oblicima saradnje treba predočavati posledice prezaposlenih roditelja zbog čega zanemaruju decu kada su im najpotrebniji.

DEMOKRATSKI TIP RODITELJA

Ovi roditelji imaju odnos prema detetu koji mu omogućuje pravilan emotivni i socijalni razvoj. Osećaju odgovornost za svoje dete i preduzimaju mere kada dođe do problema. Prateći celokupni razvoj deteta, imaju razumevanja i za povremene neuspehe. Zahteve prema detetu prilagođavaju njegovim uzrasnim i ličnim mogućnostima.
Ovi roditelji su najbolji saradnici prosvetnih radnika. Prihvataju uspeh kao i neuspeh deteta, bez prigovaranja bilo kome da je kriv kad nastanu normalni razvojni problemi. Svojim ponašanjem prema prosvetnim radnicima služe za primer mlađima.