Kako povezati narodnu tradiciju i običaje sa matematikom – predlog aktivnosti

"U jednom trenu reći deci da zažmure i da se skupa vremenskom mašinom vratite u prošlost na jedno poselo da upoznaju kako su se deca zabavljala na poselu."

562
Izvor: istock

Lutka u narodnoj nošnji
U stara vremena, vremena prabaka
svetlo nije imala kuća svaka.

Oko vatre na ognjištu,
kada dođu hladni zimski dani
okupljali su se tokom večeri
posle napornog rada seljani.

Organizovala su se prela i posela.
Često bi se i neka igra započela.
Pričale su se priče, razne šale
a devojke vezle, plele i pevale.

Komušao se i krunio kukuruz
plele korpe od tankog pruća
radosti je bila puna kuća.

Posle ovoga kažeš deci da zažmure i da se skupa vremenskom mašinom vratite u prošlost na jedno poselo da upoznaju kako su se deca zabavljala na poselu.

Naravno deca su se igrala.

Nabaviš šepurike od kukuruza podeliš ih u nekoliko grupa pa da prave kule od njih.
Koja grupa će napraviti VEĆU kulu. Možete brojati koliko ima spratova. Utvrditi za koliko spratova je VIŠA od NIŽE kule. Mogu izvlačiti kartice sa geometrijskim oblicima kvadrat pravougaonik trougao i sa šepurikama prikazati te oblike. (crtati ih sa šepurikama ili oklasinama kako neko kaže)

Tradicionalna pokretna igra: „Care,care gospodare koliko je sati“. (deca broje)