Kako upisati dete u vrtić bez „veze“ – u par lakih koraka

U slučaju da se, prilikom upisa dece, pojavi više dece sa istim brojem bodova, prednost će imati starija deca.

1104
Izvor: shutterstock

Prvo što treba da znate je da svako dete ima pravo da se upiše bez obzira da li roditelji rade ili ne.

E sad tu ima par kvaka, oni zaposleni imaju prednost. Sledi par dosadnih, ali važno je znati, detalja pa ide recept za upis.

Kriterijumi za utvrđivanje prioriteta za upis određuju se bodovanjem. Prioritet pri upisu u vrtić imaju deca iz društveno osetljivih grupa, između ostalih, deca samohranih roditelja, deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, deca predložena od strane centra za socijalni rad.

Deca čija su oba roditelja zaposlena ili čiji su roditelji redovni studenti imaju 30 bodova, a ukoliko je jedan roditelj zaposlen ili čiji je jedan roditelj redovan student ima 20 bodova, deca koja imaju status trećeg i svakog narednog deteta u porodici dobijaju još 3 boda, a deca čija su braća ili sestre upisani u istu predškolsku ustanovu 2 boda.

U slučaju da se pojavi više dece sa istim brojem bodova, prednost će imati starija deca.

E SAD kada znamo sve ovo kako i zasto deca zaposlenih roditelja ostaju bez mesta u drzavnim vrtićima i kako to korigovati?

Uvek se nađe budžovan sa zenom koja je obnovila drugu godinu žurnalistike deseti put a poznaje „onog predsednika opstine“ iz prethodnog posta i taj će uleteti da zauzme mesto vašem ljubimcu.

Recept:

1. Sa svim ovim na umu prijavite dete za vrtić.

2. Sačekajte da vam kažu da nema mesta.

3. Pišite žalbu ovako (možete bukvalno da kopirate tačku 3)

– Poštovani,
tražim da mi u pisanoj formi obrazložite zašto moje dete /ime prezime/ nije primljeno u vrtić. Ujedno TRAŽIM UVID U DOKUMENTACIJU*
Potpis, datum.

4. Odnesite u centralni vrtić i tražite pečat i delovodni broj.

5. Očekujte poziv da vam jave radosnu vest

* Uvidom u dokumentaciju stičete uvid da li je neko sa manje bodova a tetkom u opstini upao pre vas.

Takođe treba proveravati da nije bilo prijema dece posle konkursa „jer se oslobodilo mesto“ a to skoro niko ne proverava i tad često uleću ovi sa vezom a bez dovoljno bodova.

Proveravajući ovo pomažete svom detetu da dobije mesto a sprečavate da se vašim vaspitačicama utrpava višak dece u grupu što osim sto dodatno opterećuje #vaspitno i tehnicko osoblje, narušava kvalitet boravka vašeg deteta.

Edit.

Na osnovu vaših komentara dodaću da podaci o zaposlenju, studentskom statusu roditelja ili nezaposlenosti nisu poverljivi podaci kao npr jmbg deteta ili gde stanuje. Podaci na osnovu kojih se boduje nisu poverljivi.

Izvor: Vrtić info