Pedagoške situacije sa rešenjima za učitelje

Potrebna je dobra priprema kada se planira čas u prirodi, treba predvideti i neke nepredvidive situacije, imati rezervnu varijantu pripreme i osmišljen čas i u zatvorenom prostoru, bez obzira što učenici nemaju knjige i sveske.

708

1. U toku predavanja jedan učenik se stalno okreće, govori nešto deci oko sebe, komentariše i postavlja pitanja vezana za gradivo i prekida Vaše izlaganje pokazujući da on o tome nešto zna.
Prvo neverbalno skrenuti pažnju npr. stati pored tog učenika i blago ga dotaći po ramenu, ili u toku izlaganja pomenuti njegovo ime da bi se njegova aktivnost prekinula, da bi se prebacio u područje saznavanja, potom ga zaposliti tako isto lepo iskoristiti njegovo znanje npr. da on učenicima objasni neki deo, tako ga pohvaliti, učiniti važnim i obezbediti da sarađuje. Obostrano poštovanje.

2. Dete je odgovaralo i nije dobilo očekivanu ocenu. Nakon završenih časova zatičete ga u školskom dvorištu. Kada ga pitate zašto plače, kaže da ne sme zbog dobijene slabe ocene da ide kući.
Prvo dete smiriti da ne plače, da se svaka ocena može popraviti, da je svaka ocena trenutna. Posle tog razgovora utvrditi zašto ako je stvarno po sredi strah od roditelja, razgovarati sa njima da li dete može da odgovori na očekivanja, prvo da li roditelj i dete znaju šta je potrebno da bi učenje bilo uspešno, da li ga na pravi način usmeravaju, da li oni znaju kako da preslišavaju dete, sa razumevanjem ili sve po kazni, ponuditi pomoć, uključiti pp službu.

3. Dete je odgovaralo i nije dobilo očekivanu ocenu. Nakon završenih časova zatičete ga u školskom dvorištu. Kada se zainteresujete kaže vam da ne sme da kaže roditeljima za ocenu koju je dobio.
Zvati roditelje da dođu po dete, za to vreme dete prijateljski razgovor sa detetom, ohrabriti, utešiti. Razgovarati sa roditeljima da ne vrše pritisak na dete, češće dolaze u školu, razgovaraju sa predm. nastavnikom, da im objasni i obrazloži kako da dete dobije očekivanu tj. bolju ocenu. Ako ipak ne dobijemo roditelje otići sa detetom kući ili ga ohrabriti da ode kući ali svakako stupiti u kontakt sa roditeljima. Sa detetom razgovarati o očekivanoj oceni, poraditi sa njim na temu kako da uči, uključiti po potrebi pp službu.

4. Doneli ste ocenjen kontrolni zadatak i podelili ga sa učenicima. U jednom trenutku primećujete da učenica Milena plače. Prisećate se da je na isti način reagovala na dobijenu ocenu i na prošlom kontrolnom zadatku.
Smiriti dete, posle toga porazgovarati sa učenikom. Ako je naviklo da na slučaj dobija ocenu ne reagujem, ponovim svoje zahteve. U drugoj situaciji razgovarati sa detetom, uputiti da radi malo više, ponuditi pomoć što je očekivano da dobije. Ako su uzrok roditelji razgovarati sa roditeljima, objasniti da ne pritiskuju dete, možda i nesvesno prenose na dete svoje ambicije, otkriti to u razgovoru, posavetovati ih da to ne čine, da pruže podršku detetu, obavestiti p.p službu, odelj. starešinu.

5. Zorica je odgovarala, vi joj saopštavate da je to za trojku. Ona počinje da plače. Uz suze vam objašnjava da je učila ceo vikend i da se samo zbunila, kad je mama preslišala sve je znala….
Umriti dete, objasniti da je ocena trenutnog znanja, da su kućni uslovi drugačiji od škole, a ocena se dobija u školi u kojoj se traži brzina, tačnost i efikasnost, da dete postane neosetljivo na okolnosti. Razgovarati sa detetom kako uči i kako se preslišava, objasniti da to nije dobro.
Pozvati roditelje razgovarati sa njima kako preslišava dete sve po knjizi ili sa razumevanjem, koliko to dugo radi, važno je da znaju i dete i roditelj kada je gradivo naučeno i kako se treba preslišavati. Ako se situacija ponovi treba razgovarati sa roditeljima i preseći situaciju, pozvati u pomoć pp službu.

6. Dete je odgovaralo, dobilo ocenu i nezadovoljno je ocenom, počinje da viče i besno izleće iz učionice treskajući vratima.
Izaći sa učenikom, pre toga se kratko obratiti deci u odeljenju. Molim vas budite mirni, odmah se vraćam. Stići dete, smiriti ga i zamoliti da razgovarate posle časa nasamo. Razgovarati sa učenikom o situaciji tj. reći da se vikom i agresijom ništa ne postiže, socijalno ponašanje, da li smatra da je ponašanje u redu, obavestiti roditelje i pp –službu
– Izbeći situaciju postavljanjem pravila i standarda, objasniti učenicima šta je sve potrebno za svaku ocenu na početku godine i držati se toga. Naravno svaku ocenu koju učenik dobije javno obrazložiti pred odeljenjem. Obavezno dozvoliti povratak na čas.

7. Primećujete da se učenik Jovan prilikom usmenog odgovaranja vrlo lepo izražava, ali su mu pismeni zadaci nečitki i toliko neuredni da je teško razumeti.
Razgovarati sa učenikom, pronaći uzrok, objasniti da je važno da lepo i uredno piše, tako dosta pomaže sebi da dobije uspešnu ocenu i na pismenom odgovaranju. U školi se traže brzina, tačnost i efikasnost, a loš rukopis to onemogućava tj. remeti uspeh učenika.
Ako su odeljenske starešine razgovarale sa roditeljima uputiti ih tj. objasniti zašto je važno da se oni angažuju na popravljanju rukopisa učenika.

8. Petrovi pisani zadaci su kvalitetni, uredni i čitki, ali za svoj uzrast vrlo loše čita.
Po zadacima se vidi da se radi o radnom detetu ali je ovde posredi komunikacijski, verbalni problem. Razgovarati sa detetom, otkriti problem, da li uvek tako-razgovor sa kolegama, možda dete ima problem sa nastupom. Ponuditi pomoć. Razgovarati sa roditeljima-pronaći uzrok problema. Dopunski čas. Po potrebi uključiti pp službu u korektivan rad.

9. Milan veoma sporo piše. Često ne uspeva da prepiše tekst sa table a i kontrolni zadatak, pisani rad ne uspeva da završi do kraja časa. Uočavate da sve što je uradio je tačno i uredno.
U početku tolerancija, razgovor sa detetom, u školi se traži brzina, tačnost i efikasnost, ovde je posredi neefikasnost. Savetovati dete sve što uradiš je tačno, hajde probaj da brže pišeš jer ćeš tako postići bolji uspeh, podsticati ga, pa i terati da nauči brže da piše. Razgovor sa drugim kolegama, odelj. starešinom, roditeljima kako bi se detetu pomoglo da nauči brže da piše ili da prevaziđe lenjost. NIKAD NE PIŠEMO MNOGO….

10. U jednom odeljenju primetili ste jednog učenika koji na pisanim proverama daje odlične rezultate, ali kad ga prozovete da odgovara vrlo se teško izražava i počinje da muca.
Radi se o radnom detetu koji ima strah od odgovaranja, to je komunikacijski problem. Razgovor sa detetom posle časa prvo o nečemu što nije vezano za školu, da se dete oslobodi, potom treba otkriti problem, uzrok problema, podržati dete, ohrabriti to je slično pismenom odgovaranju. Razgovarati sa roditeljima, odelj. starešinom, pp-službom, ponuditi detetu da pismeno odgovara ali ga podsticati i truditi se da se reši problem….

11. Kad postavite pitanje, uočavate da se jedan učenik nikad ne javlja. Ako ga prozovete, on se vrlo teško izražava, sporo govori, teško nalazi prave reči i ponekad zaćuti usred rečenice. Njegovi pismeni radovi su dosta dobri.
Slična situacija kao u 10. Problem komunikacijske prirode, dete radi to se vidi po pisanim zadacima.
Razgovarati sa detetom, pronaći problem, uzrok problema, podržati dete, ohrabriti ga, ponuditi pomoć. Razgovarati sa drugim kolegama, ako je kod svih isto uključiti roditelje, odeljenske starešine, pp -službu, ali ako se problem javlja samo na vašem času posavetovati se sa pp -službom

12. U školskom dvorištu zatičete tri dečaka koji tuku svoje vršnjake. Tuča je disciplinski problem.
Prvo razdvajamo učenike, smirimo ih, potom razgovaramo s njima, zašto su se potukli, da li su to želeli da reše problem, da li je, da li su svesni da je tuča prekršaj, kakve posledice mogu biti. Svi treba da učestvuju u razgovoru, proverimo postupak ko je izazvan, ko je kriv, zašto je došlo do sukoba. Istaći da se tučom ništa ne postiže, da su oni drugovi, da treba da se pomažu, da se klone problema, da sprečavaju sukobe. Obavestiti odeljen. starešinu, pp- službu. PRAVILA POSTOJE I MORAJU SE POŠTOVATI

13. U školskom dvorištu zatičete jednog dečaka koji tuče drugog dečaka koji je mlađi od njega.
Razdvajate ih, smirujete. Razgovor da se utvrdi problem. Reakcija odmah-disciplinski problem, prekršeno pravilo ponašanja, starije dete upitamo zašto je došlo do tuče, misli li da je to rešenje da li bi se dobro osećao da je u sukobu sa nekim starijim, da li bi isto reagovao, da li je svestan posledica. Stariji treba da štite i pomažu mlađe od sebe a ne da ih biju. Razgovarati i sa mlađim detetom -reagovati tj. prvo otkriti uzrok problema, smiriti dete ako nije krivo ako jeste da li je svestan da je taj dečak stariji od njega, da predstavlja loš primer drugom, da će imati posledice itd… Obavestiti odeljenskog starešinu i pp –službu.

14. Primetili ste da za vreme velikog odmora jedan dečak je odvojen od ostalih, sam je, ne razgovara ni sa kim….
Razgovarati sa detetom da se otkrije uzrok takvog ponašanja, da li ima neki problem, često nije sa vršnjacima, ako ne želi da razgovara pratiti njegovo ponašanje, ponovo pokušati, prvo razgovarati o nečem drugom, npr. šta se radilo na času, pa onda preći na priču o druženju tako pridobiti dete, ohrabriti ga da priča, govoriti mu o lepim stranama drugarstva-obavestiti.
Razgovarati sa drugom decom-da li oni žele da se druže s tim detetom ili oni izbegavaju. Ako oni ne žele, otkriti razlog, objasniti da nismo svi isti, ali da svako ima dobre i loše strane, samo te osobine treba pronaći, treba poštovati i uvažavati različitost, pomoći drugu da se uključi u društvo.
Ako dete izbegava druženje razgovarati sa učenicima da mu se približe, daju vremena da ono shvati da oni iskreno žele da se druže sa njim i sl.
Posavetovati se sa pp-službom i njih uključiti u rešenje problema. Pričati sa roditeljima – kakvo je dete kod kuće, da li znaju za njegovo ponašanje, kakva je njihova reakcija na to! Razgovarati sa vođom grupe ili detetom koji drugi slušaju pa njega pridobiti.

15. Jedan učenik vam se poverava kako ga svi izbegavaju, niko neće da se druži s njim, uvek sedi sam, zadirkuju ga i nazivaju pogrdnim imenima.
Razgovarati sa detetom, smiriti ga, otkriti uzrok takvog ponašanja, objasniti da svi ljudi nisu isti, da treba poštovati različitost, da svi imamo i dobre i loše osobine, da svakome treba dati šansu, da oni treba da razvijaju drugarstvo, pomažu jedno drugo, a ne da se dele i ismevaju jedno drugo, kako bi se oni osećali da ih drugi ismevaju, kako su se ponašali drugi,kada oni u odeljenju tako rade, a odeljenje je tim. Razgovarati sa pp službom, pratiti razvoj situacije ako je socijalni problem.

16. Kada ste ocenjivali pismeni zadatak primetili ste da je učenik prepravio ocenu u svesci sa prethodnog pismenog zadatka. Proverili ste u dnevniku i konstatovali da ste vi dobro upisali vašu ocenu…
Razgovor sa učenikom nasamo. Utvrditi zažto je prepravljao ocenu, objasniti da to ničemu ne vodi, treba ostati u dobrom odnosu sa detetom, ponuditi pomoć u učenju objasniti da je bolje da nauči nego da prepravlja ocenu. Ako su roditelji uzrok, obratiti se psihologu da se preispitaju odnosi između deteta i roditelja.

17. Kad ste ocenjivali pismeni zadatak primetili ste da je učenik prepravio ocenu u svesci sa prethodnog pismenog zadatka. Proverili ste u dnevniku i konstatovali da ste vi dobro upisali vašu ocenu.
Isto kao u 16.

18. Vaša koleginica bila je odsutna a vi ste bili u mogućnosti da je zamenite. Niste to znali ranije, da biste se posebno spremili za čas,ali ste pogledali u dnevnik i na osnovu onoga što je zapisano smatrali ste da nećete imati teškoća da realizujete taj čas. Desilo se da su učenici na većinu vaših pitanja odgovarali da to ne znaju jer to nisu učili.
Možemo na osnovu beležaka utvrditi šta su učenici učili,ako nije stvarno rađeno predavanje, a ako jeste vratimo se ponovo na ono što je rađeno na osnovu beležaka i predajemo dalje. Kao zamena treba izbegavati ispitivanje. Čas možemo konstituisati kao grupni rad, aktivni oblik rada i tako podstači da se učenici oslobode i pokažu svoje znanje. Proveriti svoje beleške, objasniti učenicima gradivo, ako nije rađeno ili nisu shvatili tj. naučili,a potom preći na aktivni oblik rada tj. grupni.

19. U odeljenju gde predajete, došao je novi učenik. Dobili ste podatke da je zbog slabog uspeha i nedoličnog ponašanja premešten iz druge škole. Ulazite u razred i zatičete tuču u kojoj učestvuje nekoliko učenika. U toj grupi se nalazi i novi učenik koga sada srećete prvi put….
Smirujem situaciju, osiguravam da počne da se izvede nastava bez problema. Razgovori sa učenicima zašto je došlo do tuče, da li je ona mogla da se izbegne, da li znaju šta je sve moglo da se dogodi, kakve su posledice. Razgovarati sa svim učenicima tj. i sa novim učenikom. Kakav god da je on i ostali imaju problem čim se tuku. Obavestiti odeljenskog starešinu, pp –službu zapisati u napomenu šta se desilo.
PODRUČJE PROBLEMA UČENIKA, ne reagujem odmah, u toku časa neverbalno stanem pored učenika, dodirnem ga po ramenu, ili verbalno reagujem da mu se skrene pažnja i usmeri na rad na času, posle časa razgovor sa učenikom. Lični problem, individualni rad sa učenikom
DISCIPLINSKI PROBLEM, smiriti situaciju, obezbediti uslove za izvođenje nastave, pokrenuti disciplinski postupak, ako se krene jasna pravila odmah reakcija-disciplinski postupak, pišem u napomenu šta se desilo. Uvek prvo pružiti šansu ako se situacija ponovi neodložna reakcija disciplinski postupak.
REAKCIJA ODMAH, zovem odeljenskog starešinu ako je slobodan, ako nije ja pričam pa ga onda obaveštavam.
KAZNA ukor direktora za tuču.

20. Poveli ste svoje učenike da pogledate u bioskop film koji je tada bio aktuelan. Učenici su se jako radovali i svi su jedva dočekali taj dan. U bioskopu su se učenici ponašali vrlo nepristojno, galamili su, dovikivali se, preskakali klupe….niste mogli da ih obuzdate, nekako se sve to dobro završilo i sutradan se srećete sa svojim učenicima.
Pre odlaska u bioskop razgovor o pravilima ponašanja, dogovor oko toga da se spreči takva situacija a ako se ipak desi, razgovor sa učenicima, kako je bilo u bioskopu, kako im se svideo film, da li je bilo nekih problema, da li je poseta protekla bez problema-navesti ih da smi kažu problem tj. šta se desilo.
Potom utvrditi zašto se to dešavalo, pitati ih znaju li posledice toga što su uradili da sami kažu, obrukali sebe, ometali druge, mogli su da naprave materijalnu štetu. Ispitati kako se problem mogao da izbegne, koja su rešenja-da bi ponovo mogli da idu u bioskop, šta raditi ako se problem ponovi, ISPITATI KO JE KRIV. Na času OZ organizovati rad po grupama na temu ponašanje na javnim mestima.

21. Na dan otvorenih vrata dolazi roditelj koji kaže da njegovo dete ulaže veliki rad ali ne postiže uspeh koji roditelji i dete očekuju i žele.
Moramo razgovarati sa roditeljima. Prvo ako je ljut smiriti ga npr. Molim vas da se smirite da bismo mogli da porazgovaramo jer smo svi tu radi deteta, u zajedničkom je interesu da rešimo problem. Istom roditelju pustimo da kažemo šta ima, razoružamo ga, sve vreme ga pažljivo slušamo.
Onda roditelja pitamo zašto je došao do zaključka da dete ne ostvaruje ono što on očekuje, odakle dolaze ta očekivanja, da li radi i kako radi sa detetom, da li veruje detetu na reč, u ovom slučaju treba razgovarati i sa detetom, možda ima strah od roditelja,pa im govori ono što oni žele da čuju, posavetovati ga da to ne čini čime ništa ne dobija samo nastaje novi problem, potom mu pokazati sve ocene učenika i obrazložiti svaku ocenu, sve ocene treba da budu pisano obrazložene, sugerisati da češće dolaze, da se interesuju za dete, pozvati da prisustvuje času, insistirati da se zajedno prati rad učenika, uspeh deteta je i uspeh nastavnika.
Napomenuti da je ocena trenutna i da se uvek može popraviti, razgovarati i o načinu učenja, objasniti roditeljima da njihove ambicije možda pritiskaju dete pa ona ne može da pokaže prvo želje ili ne možeda ostvari ambicije roditelja.
Ako je u pitanju drugi nastavnik omogučiti susret roditelja sa istim nastavnikom uz istu taktiku.
Ako do ovog sastanka ne dođe ide kod direktora.

22. Dolaze dva roditelja koji kažu da su važi zadaci zahtevni i teški i nezadovoljan je ocenom svog deteta.
Razgovor-pustiti roditelje da priča i tako ga oraspoložiti, prvo ga smiriti, molim vas da se smirite.. interes deteta, kada kaže šta ima, pitamo ga na osnovu čega je utvrdio da su zadaci teški, onda pokažemo ocene učenika, svaku obrazložimo, objasnimo na koji način postavljamo zadatke

23. Dolazi vam roditelj na dan otvorenih vrata i počinje da viče da se prema njegovom detetu ponašate nekorektno i da ga mrzite…
Slično kao u 21. i 22. Smiriti roditelja, pustiti ga da kaže šta ima,razoružati ga, objasniti ocene. Zašto je došao do takvog zaključka. Objasniti da se prema svim učenicima ponašamo isto, da smo tu radi učenika, da mi je njihov uspeh u interesu, pozvati ga da prisustvuje času, da češće dolazi
Razgovarati i sa učenikom i roditeljom zajedno. U školi efikasnost znači tačno, efikasno znači drugačije od kućne atmosfere.

24. Na roditeljskom sastanku vam dolazi roditelj neprikladno obučen za tu situaciju….
Ako postoji mogućnost izbeći situaciju i razgovarati individualno sa roditeljem, skrenuti mu pažnju na pravila ponašanja u odeljenju u školi za učenike, kako se on oblači za posao, ako ne na roditeljskom sastanku sugestivno i javno skrenuti pažnju da povedu računa o oblačenju njihove dece u školi-pročitati pravilnik o odevanju učenika, da postoje pravila ponašanja.
Istaći da je škola vaspitna ustanova, da postoje pravila ponašanja u odeljenju istači da i roditelji kada idu na posao svakako ne idu neprikladno obučeni.

25. Tokom časa uleće od dva jedan roditelja i počinje da viče na dete iz odeljenja napadajući ga da je maltretirao njegovo dete…
Prvo smirimo situaciju objasnimo roditelju da je upao na čas, ometa decu u radu i sticanju znanja, ometa me u obavljanju posla kako bi se on osećao da mu se tako nešto desi, zamolimo ga da razgovaramo kad se čas završi,prvo ga smirimo, potom saslušamo o čemu se radi,objasnimo da to nije način za rešavanje problema, da roditelji nekad ne treba da se mešaju u dečije sukobe, da oni to sami najbolje reše, ako je problem složeniji uputiti ga na razgovor sa odeljenskim starešinom, pp -službom, pozvati i roditelje drugog deteta da svi zajedno reše problem.
Takođe treba smiriti decu, objasniti im da niko vikom ne rešava problem, da nije kulturno upadati na čas, ometati druge u radu.

26. Marija vam se požalila da je njena najbolja drugarica svima ispričala nešto što je ona njoj rekla u poverenju a tiče se loših odnosa između njenih roditelja. Sada je Mariji neprijatno.
Da bude bitna, misli da nemaju dovoljnu društvenu vrednost, nema dovoljno samopouzdanja ili povečava sebe snižavanjem drugih. Ona koja prenosi, verovatno je prepoznala sopstveni život.

27. Deca vam se poveravaju. Žale se na jednog nastavnika koji ih često naziva pogrdnim imenima i vređa.
Razgovor sa decom, šta, kada, kako, pa razgovor sa kolegom-da li ima problem u tom odeljenju,da li je bila neka konfliktna situacija-nudim da dođem na čas OZ da se dogovore deca sa nastavnikom, ako ne uspe možemo da se žalimo stručnim saradnicima, pa onda idem kod direktora.

28. Deca vam se poveravaju. Zamolili su vas da pitate jednog nastavnika da odloži najavljeni kontrolni zadatak, jer nisu stigli da se spreme.
Razgovarati sa decom kada im je zakazan kontrolni, zašto nisu stigli da se spreme, ako je u pitanju veći broj učenika verovatno imaju problem oko razumevanja gradiva, objasniti im da odlaganje kontrolnog ne sme da im pređe u naviku,da moraju svoje obaveze ispunjavati na vreme-ako je u pitanju veći broj učenika, -ako je manji broj učenika-utvrditi zašto hoće odlaganje, šta misle ostali, da li se i oni slažu sa odeljenjem.

29. Planirali ste realizaciju časa u prirodi. Sve ste pripremili, deca su došla bez knjiga i svezaka i očekuju čas van učionice. I počela je da pada kiša…
Potrebna je dobra priprema tj. kada se planira ovakav čas treba predvideti i neke nepredvidive situacije, imati rezervnu varijantu pripreme, tj. dobru pripremu i osmišljen čas i u zatvorenom prostoru, bez obzira što učenici nemaju knjige i sveske.
Zatvoreni prostor-čas se realizuje sa sredstvima koje imam, nagovestiti učenicima da će na sledećem času zapisati šta je rađeno.

30. Primetili sta da uvek kad radite grupni oblik rada, dva učenika se vrlo retko uključuju u rad. Uglavnom sede i pasivno posmatraju rad drugih učenika ili su zabavljeni nekim svojim poslom koji nije u vezi sa zadatkom.
Za grupni rad važi priprema, utvrditi tj. organizovati grupe tako da se članovi međusobno slažu i dopunjavaju. Važno je da je priprema dobra, da svaki učenik u grupi ima svoj zadatak prilagođen svojim mogućnostima. Možemo pitati članove grupe kako su podelili zadatke, šta su njima dali, postaviti grupu u situaciju da svi rade i dele zadatke. Dati zadatak tako struktuiran da svi moraju da rade npr. posle zadatka svi rade test gde će se videti šta su radili.

31. Usred časa upada učenik koji nije iz tog odeljenja i ponaša se neprikladno, počinje da viče, galami, govori ružne reči….
Udaljim učenika sa časa, ostaloj deci se obratim kratko da budu mirni, izvinem se što napuštam čas na kratko i razgovaram sa učenikom, smirujem ga, razgovor. Zašto se tako ponaša, shvata li posledice takvog ponašanja. Obavestim odeljenskog starešinu, pp-službu, zapišem u napomenu.

32. Završili ste jednu oblast, koja je bila interesantna učenicima. Želite da organizujete diskusiju u kojoj će učestvovati svi učenici. Postavljate pitanja, ali jedan učenik stalno insistira da on daje odgovore i svoje mišljenje, ostali učenici se ne javljaju.
Dete je naučilo, vidi se da zna, verovatno mu treba priznanje odraslih, pohvaliti ga zbog znanja, ali ljubazno zamoliti da pruži priliku i drugima da daju odgovor. Potrebno je iskoristiti njegovo znanje, ali i aktivirati i ostale,tako što date mu dosta zadataka da podučava npr. Dva učenika koji su slabiji u učenju,ili da sastavi kviz za druge učenike…

33. Primetili ste da jedan učenik dok vi predajete gleda pravo u vas, miran je, ali vam se čini kao da nije prisutan, misli mu lutaju…
Prvo proveriti njegovu prisutnost nekim neverovatnim gestom, ili upotrebom njegovog imena u izlaganju. Ako utvrdimo da učenik nije prisuta, onda razgovaramo nasamo sa njim posle časa, kažemo mu šta smo zapazili, da je dobro dete ali da me je taj stav zabrinuo-prijatenjski nastup-otkrivamo uzrok takvog ponašanja, nudimo pomoć i saradnju -ovo je lični problem
– Ako se situacija ponovi obavestimo odeljenskog starešinu, pp-službu, razgovaramo sa roditeljima.

34. Dali ste kontrolni zadatak posle jedne obrađene celine jer želite da proverite koliko su učenici savladali. U jednom trenutku spazite jednog učenika koji prepisuje od drugog pored sebe. Priđete i pogledate njegov zadatak i uočite da je sve do tada isto napisano kao i kod njegovog druga.
Preduprediti situaciju-ja dajem grupe, pa ne dolazi do ovakvih situacija. Važno je da sa decom uspostavite pravila, pridržavati ih se dosledno tako da znaju šta i kako se radi tj. sme li ili ne sme, ovde je potrebna neodložna i dosledna reakcija.
U ovoj situaciji premestiti učenika ,dozvoljavam da nastavi sa radom, posle časa razgovaram sa njim, prijateljski, navesti da uoči grešku,bolje da nauči da valja svoj rad pokazati, ako ne tada sledi sankcija. Uspostaviti pravila-1 opomena, sledeći put oduzimanje rada.
Kad budem ocenjivala idem na individualno,ovo je nečije znanje ili ispit učenika, ili se vidi čije je znanje, da odgovaraju na pitanja sa kontrolnog.

35. Pregledali ste kontrolni zadatak koji ste prethodnog časa dali učenicima posle pređene oblasti, želeli ste da proverite koliko su savladali. Date sadržaje jer vam je to veoma važno da se oslonite na ta znanja kod obrade naredne oblasti. Od 30 zadataka, 21 ste ocenili slabom ocenom….
Na času razgovarate sa učenicima da bi se otkrio uzrok, prvo preispitate sebe da li ste dobro radili, da li smo tokom rada više bili bazirani na sebe, ne na učenike, a onda razgovaramo sa njima-da li im je jasno gradivo, da li treba ponovo da se objasni, da li su učili zašto nisu itd. Ponovo sa učenicima obraditi gradivo analiza situacije.
VAŽNA ISPRAVKA ponoviti kontrolni, ovaj put lakši osloboditi ponovljenog kontrolnog učenike koji su dobili 5.

36. Primetili ste da se Jovan često žali da ga boli stomak ili glava,to se najčešće dešava kada ispitujete učenike ili kada zadate kontrolni zadatak.
Razgovarati sa učenikom, skrenuti mu pažnju na uočenu vezu, pokušati da se pronađe uzrok, ponuditi pomoć, obavestiti odeljenskog starešinu, roditelje

37. Uočili ste da jedan učenik sasvim solidno radi u školi, prosečno je aktivan, završava zadatke na vreme i postiže prosečan rezultat. Ono što vam pada u oči je da ne radi domaće zadatke. Skoro uvek ima neki razlog kojim pokušava da se opravda….

38. Bliži se kraj polugodišta i vi polako sumirate ocene u dnevniku i pokušavate da izvedete zaključne ocene. U jednom trenutku uočavate da u jednom odeljenju nećete imati ni jednu peticu a u ostalim odeljenjima je taj broj po vama zadovoljavajući.
Analiziramo situaciju da li smo isto radili sa svim učenicima – jesmo.
Razgovaramo sa tim odeljenjem, objašnjavamo im situaciju, analiziramo ju zajedno sa njima-jedino u vašem odeljenju nemam odličnu ocenu dok u drugim odeljenjima ima, pa im navedemo koliko. Da li mislite da i vi možete da postignete bolji uspeh, što mislite zašto je ovakva situacija, ponudiću učenicima da odgovaraju za veću ocenu, npr. ti bi mogao, imamo osnova, ako želiš da se potrudiš ako ne žele, ostaje kako jeste.

39. Tokom utvrđivanja gradiva, jedan učenik je dao pogrešan odgovor. Pitanje ste postavili drugom učeniku i on je dao isti odgovor. Kad ste rekli da to nije tačno, svi učenici u jedan glas su povikali. Vi ste to rekli…..
Izvinim se učenicima – svi ljudi greše, objasnim zašto je došlo do greške, dam tačan odgovor i objašnjenje-učenicioma koji su pogrešili ne računam grešku.

40. Doneli ste ocenjene kontrolne zadatke i podelili ih učenicima. Objasnili ste kako ste ocenjivali. Nakon kraćeg razgledanja jedan učenik se žali da mu niste priznali zadatak koji je tačno uradio…
Uvek analiziramo kontrolni zajedno sa učenicima, napomenem da provere dobro zadatke i broj poena jer je moguća da sam nešto previdela ili nisam dobro sabrala poene. Ako se desi situacija proverim zadatak, ako je u pitanju moja greška, javno se izvinim učeniku, prepravim ocenu – svi ljudi greše, dati deci slobodu da sve pitaju, obezbeđujem se od situacije da u toku časa učenik dopiše odgovor samim načinom pregledanja svuda gde je netačan odgovor ili prazna linija precrtam crvenom linijom.

41. Doneli ste ocenjene kontrolne zadatke i podelili ih učenicima. Objasnili ste učenicima kako ste ocenjivali. Nakon kraćeg razgledanja jedan učenik vam se žali da ima urađene zadatke iste kao i njegov drug koji je dobio bolju višu ocenu…
Ocena mora da bude objašnjena, pismeno ili usmeno, sa detaljnim objašnjenjm, takođe i zadatak jasno postavljen sa jasnim odrednicama tipa odgovor treba da sadrži šta, kako, kada, ko, zašto. Treba da postoji jasan stav kod ocenjivanja-moguće da učenik nije dobro odgovorio na sve zahteve, nije dobro postavio zadatak, dao jasano i dobro objašnjenje, nepovezano pisao, učeniku još jednom jasno i glasno obrazložiti ocenu. Ako se ustanovi da sam ja pogrešila javno se izviniti učeniku.

42. Doneli ste pisani zadatak iz srpskog jezika i podelili ga učenicima. Objasnili ste kako ste ocenjivali. Jedan učenik se žali da je dobio četvorku a nema ni jednu grešku….
Nemoguća situacija u mom predmetu. Objasniti i pismeno obrazložiti svaku ocenu. Objasniti učenicima da ne manje grešaka ne znači i ocenu 5. Važan je kvalitet a ne kvantitet. Pozvati se na kriterijume o ocenjivanju i akcentom na razliku između 4 i 5.

43. Posle završenog odmora ulazite u kabinet i zatičete dva učenika koji se tuku a ostali navijaju.
Disciplinski problem. Razdvojiti učenike, smiriti situaciju, pitati zašto su se potukli, da li je njihovo ponašanje ispravno, da li je problem mogao da se reši i na drugi način, alternativa, pitati posle da li je njihovo ponašanje bilo u redu. Da li znaju da je tuča teži prestup, kakve su posledice, šta je sve moglo da se desi i šta se dešava, po zakonu. Da li su svesni da su svi učestvovali u tuči. Problem rešavati mirno, ali svi učestvuju.
Obavestiti odeljenskog starešinu, pp- službu, uključiti ih u rešavanje problema, upisati u napomenu

44. Posle završenog odmora ulazite u kabinet i zatičete uplakano dete koje ima ogrebotine po licu i žali se vama da su ga druga tukla.
Smirite dete, ako ima povrede sanirate ih, ako ne može da ostane na času pozvati roditelje, obavestiti odeljenskog starešinu posle časa.
Razgovarati sa učenicima-dete ispriča šta se desilo. Oni koji su ga tukli-tuča nije rešanje problema, odnos snaga nije fer, objasniti posledice, ako se tuku uvek će biti kriv bez obzira na povod, treba da rade na samokontroli.

45. Posle završenog odmora ulazite u kabinet i zatičete uplakano dete koje ima ogrebotine po licu. Na vaše pitanje da vam objasni šta se desilo dete uporno ćuti.
Pokušamo da saznamo od deteta šta se desilo, ako ćuti pratiti na času njegovo ponašanje pa posle časa opet kroz razgovor pokušati da saznamo šta se desilo. Ako uporno čuti obavestiti pp -službu. Razgovarati i sa drugom decom iz odeljenja, možda ćemo od njih saznati šta se desilo, obavestiti odeljenskog starešinu

46. Dok ste pisali na tabli i bili okrenuti leđima razredu, dva učenika iz posljednje klupe su se potukla.
Razdvojimo učenike, smirimo situaciju i obezbedimo da možemo da nastavimo sa radom, posle časa razgovor-otkrivamo uzrok događaja tražimo da uoče grešku-znaju li šta su uradili,da je tuča u školi težak prekršaj koji se kažnjava, da li je moglo da se izbegne. Razgovor vodimo mirno, objašnjavamo da treba da se pomažu, neguju drugarstvo, da sa tučom ništa ne postižu. Da se takvo ponašanje na času ne može tolerisati obaveštavamo odeljenskog starešinu, razgovaramo i sa njim i sa učenicima istovremeno, ako se situacija ponovi tražimo disciplinsku meru. Nema odlaganja, odmah se rešava.

47. U toku izlaganja primetili ste da je Milan uzeo Zoranovu svesku, nakon čega je Zoran skočio i počeo da ga udara svom snagom.
Razdvajamo učenike, smirimo situaciju, nakon časa razgovor sa učenicima. Pitamo Milana zašto je uzeo svesku,da li treba uzimati tuđe sveske bez pitanja, Zorana zašto je tako reagovao, da li je mogao i drugačije da reaguje i da li je njegova reakcija dobra ili loša, da li je kažnjiva, treba da neguju drugarstvo, da se pomažu, oni su drugovi…obaveštavamo pp -službu i odeljenskog starešinu.

48. Najavili ste kontrolni, ulazite u učionicu i ne zatičete ni jednog učenika.
Obavestiti pp- službu, odeljenskog starešinu i direktora. Naredni čas mirno razgovarati sa učenicima- zašto su otišli sa časa, zašto se nisu obratili za pomoć ako im je gradivo nejasno, pa pokazati da sam povređena zbog njihovog nepoverenja prema meni. Mogli ste da me pitate da odložim kontrolni, sugerisati da bežanje sa časa nije rešenje problema, već samo odlaganje sa još većim posledicama. Iskoristiti priliku da se objasni šta nije jasno, ponovo zakazati kontrolni, preći na novu nastavnu jedinicu.

49. Najavili ste kontrolni zadatak, ispitivanje. Ulazite u učionicu i zatičete samo tri učenika.
Kontrolni se ne radi. Pitate učenike da li postoji neki problem sa gradivom ili nastavnikom, zašto su ostali odsutni. Razgovarate smireno ali ne ceo čas. Potom sa učenicima raditi nešto vezano za istoriju, ne ispitivanje ili novu lekciju, nego razgovor o onome što je rađeno, čitanje zanimljivosti, gledanje slajdova…
Sledeći čas smireno upitati učenike zašto su otišli, zašto nisu tražili pomoć da im objasnim što im nije jasno, zašto nisu tražili odlaganje kontolnog jer nemaju dovoljno poverenja u mene. Bežanje sa časova nije rešenje problema, već odlaganje sa još većim posledicama po njih. Iskoristiti priliku da se objasni nerazumljivo gradivo, preći na novu nastavnu jedinicu, ponovo zakazati kontrolni. U bežanju sa časa obavestiti odeljenskog starešinu, direktora, pp službu.
Razgovarati sa učenikom, pronaći uzrok problema, zašto beži, zna li da to nije dobro -neopravdani časovi i novo gradivo, koje će morati da savlada, zašto se nije obratio za pomoć, već pribegao lakšem rešenju po njega,ponuditi pomoć,dogovoriti se sa učenikom da dolazi na časove. Obavestiti odeljenskog starešinu

51. Milan ima odlične ocene na usmenom ispitivanju, ali ste uočili da je uvek odsutan kada se rade kontrolni i pisani zadaci.
Radi se o detetu koje uči,ali verovatno ima problema kod pismenog odgovaranja. U školi se traže brzina, tačnost i efikasnost. Razgovarati sa učenikom, utvrditi problem tj. uzrok problema možda je sporost pa ne može da stigne sve da uradi i ne radi kontrolni jer ne želi da pokvari ocenu, bolje se snalazi kod usmenog odgovaranja. Objasniti da je pismeno odgovaranje vid provere znanja, da je potrebno raditi na tome da se problem prevaziđe. Razgovarati sa roditeljima, pp- službom.

52. Zapazili ste da Jovan često traži da izađe sa časa i to ne samo jednom nego više puta. Kada je u učionici primetili ste da nema koncentraciju, teško prati nastavu, okreće se i ometa decu.
Dete ima neki problem, zdrastveni fizički, ometanjem drugih da prate nastavu, pravi i disciplinski problem, treba razgovarati sa učenikom, otkriti problem, ponuditi pomoć. Razgovarati sa drugim nastavnicima, tražiti pomoć od pp-službe.