Konj i magare – razgovor o basni

Svaka basna ima pouku. Pronađi pouku basne: "Konj i magare." Objasni je.

3653

Basne su kratke priče u kojima životinje govore i ponašaju se kao ljudi. Basne, u stvari, govore o ljudima, o njihovim dobrim i rđavim osobinama i postupcima. Pokazujući i ono što je dobro i lepo i ono što je rđavo i ružno, basne nas upućuju kako treba da se ponašamo. Tako svaka basna ima pouku. Pronađi pouku basne: „Konj i magare.“ Objasni je.

Hajde da razgovaramo o basni:

Ljudi imaju vrline (dobrotu, poštenje, skromnost…) i mane (zlobu, glupost, uobraženost). Svojim basnama Dositej Obradović je hteo da pokaže ljudima da ih samo vrline mogu učiniti srećnim i zadovoljnim.

  • Kako je to pokazao u ovoj basni?
  • Koji životinje se spominju u njoj?
  • Šta je magarac zamolio konja?
  • Kako je konj odreagovao na to?I šta je na kraju shvatio?
  • Razmisli, da li je postupio ispravno?
  • Jesi li ti zaključio kako ne treba postupati?
  • Šta to treba ceniti?
  • Koje su to pouke ove basne?
  • Koje osobine ima konj a koje magarac?

Osobine likova:

KONJ: Nepromišljen, prati glupljeg od sebe
MAGARAC: tvrdoglav, ne razmišlja o posledicama

Prepričaj basnu ukratko ali tako ako možes da je završiš na drugačiji način!