Bik i zec – razgovor o basni

Svaka basna ima pouku. Pronađi pouku basne: " Bik i zec." Objasni je.

1486
Bik i zec

Hajde da razgovaramo o basni:

  • Kako se ponašaju životinje u ovoj priči?
  • Čije osobine pokazuju?
  • Šta je bik najviše želeo?
  • Šta je zec mislio o njegovoj želji?
    Zašto?
  • Pronađi rečenicu u kojoj se nalazi pouka ove basne.Objasni je.
  • Kakve osobine imaju likovi?

Osobine likova:

BIK: snažan, krupan, jak, hrabar, spor, zavidan
ZEC: brz, slab, plašljiv, oštrouman

Priča Bik i zec je basna. Basne su kratke priče u kojima životinje govore i ponašaju se kao ljudi. Basne, u stvari, govore o ljudima, o njihovim dobrim i rđavim osobinama i postupcima. Pokazujući i ono što je dobro i lepo i ono što je rđavo i ružno, basne nas upućuju kako treba da se ponašamo. Tako svaka basna ima pouku.