Aprilove šale – razgovor o priči

Priče nam pričaju o raznim zanimljivim događajima iz života ljudi, životinja i biljaka.

904
Izvor: Freepik

Hajde da razgovaramo o priči:

• Je li i do tebe stigao šumski pljusak, ili nas sve pisac samo vara? Ovakvo pitanje i nije neobično za početak razgovora o jednoj prvoaprilskoj priči

• Šta se radi prvog aprila?

• Šta čini April iz priče sa šumskim životinjama? Šta obećava medi, šta liji, zeki, šta vuku,

• šta bi, na osnovu toga, mogao da kažeš o svakoj ovoj životinji?

• U priči je april zamišljen kao ljudsko biće. Po čemu se to vidi?

Koje je osobine aprilu dao pisac:
– pakost i lukavost,
– smisao za šalu i nestašluk?

• Osim Aprilovog, čija su još imena napisana velikim slovom? Objasni zašto.

• Reci svojim rečima:
Medo je otresao snove.
Zima je iz šume pokupila košulje bele.

Priče nam pričaju o raznim zanimljivim događajima iz života ljudi, životinja i biljaka. Ljude, životinje i biljke, o čijem životu govore priče, jednom rečju zovemo likovi.

Kao što ni svi događaji u priči nisu podjednako važni, tako su i neki likovi glavni, a neki sporedni.