Kviz o bontonu

607

1. Životinja koja živi u zemlji, a ne vidi, je:

• sova
• miš
• krtica

2. Koji narod živi u Indiji?

• Indijanci
• Indusi

3. Kada pojedeš bonbonu, papir:

• baciš na ulicu
• pokloniš drugu
• baciš u korpu

4. Kad si bolestan, tada:

• ideš u bioskop
• ideš kod frizera
• ideš kod lekara

5. Mrak nestane kada:

• vikneš „beži“
• uključiš svetlo
• zatvoriš oči

6. Šta ovde ne pripada?

• jakna
• džemper
• Košulja
• Grožđe

7. Riba strelac, koja živi u vodama Indije,
lovi insekte tako što ih:

• gađa lukom i strelom
• glađa mlazom vode
• gađa praćkom

ODGOVORI:

1 – krtica
2 – Indusi
3 – baciš u korpu
4 – ideš kod lekara
5 – uključiš svetlo
6 – grožđe
7 – gađa mlazom vode