Momčilo Tešić: Zima tkala ćebe

97

Zima tkala ćebe
Autor: Momčilo Tešić

Tkalja zima tkala ćebe
da pšenica ne ozebe,
da ne zebu bube, klice,
da sačuva ljubičice,
da zaštiti ječam rani,
detelinu da odbrani,
rodne voćke da odmori,
tvrdu zemlju da uori,
i da može naš Ilija
niz brežuljak da se skija.