Koje osobine ima najbolji edukator?

Uvažava ličnost učenika, nije zlopamtilo, hoće da pomogne i razume učenike, ume da pohvali, ali traži i odgovornost, rad i disciplinu.

256
vaspitačica-i-dete
 • Najbolji edukator je majstor svog zanata. On savršeno vlada materijom svog predmeta i spreman ja da odgovori na pitanja ili ako odgovor u tom trenuntku nema, da ga potraži.
 • Najbolji edukator je komunikativan i elokventan. Izražava se jasno, precizno i tačno, poseduje jezičku kulturu, nadahnuto govori, ume da prenese znanje. Najbolji edukator lako privlači pažnju svojih učenika, ostvaruje interakciju i zainteresuje ih za gradivo.
 • Najbolji edukator je inovativan i kreativan. U nastavi primenjuje i nešto što nije obuhvaćeno nastavnim planom, a što će zainteresovati učenike i doprineti boljem razumevanju gradiva.
 • Najbolji edukator je motivisan i entuzijastičan. Trudi se, radi sa voljom i entizijazmom, voli svoj posao. Samo tako, interesovanje i lepota predmeta će se preneti i na učenike.
 • Najbolji edukator je strpljiv. Učenje je svakodnevni proces koji polako oblikuje učenike u svakom pogledu, dok se oni razvijaju društveno, emotivno i intelektualno.
 • Najbolji edukator je ohrabrujući. Učenici će pogrešiti mnogo puta pre nego što nešto nauče. Najbolji edukator mora biti spreman da im pomaže i da ih ohrabruje bezbroj puta. Najbolji edukator će svakom učeniku posvetiti onoliko pažnje koliko je njemu potrebno da savlada gradivo.
 • Najbolji edukator je organizovan. Zna da organizuje rad na času, u svakom trenutku zna šta hoće, ume da uspostavi i održi radnu disciplinu, ima jasan sistem rada.
 • Najbolji edukator je pravedan. On je principijelan, objektivan i realan u ocenjivanju, ima jednak odnos prema svima, dosledan je, drži datu reč.
 • Najbolji edukator i sam mora doživotno da uči. Mora biti spreman na stalna usavršavanja, promene u obrazovanju i u toku sa trendovima.

Kako prepoznati najboljeg edukatora?

 • Motiviše i utiče na talentovanu decu da napreduju i nauče više, vodi ih na takmičenja i ostvaruje značajne rezultate.
 • Svaki čas je drugačiji i zanimljiv. Donosi predmete za pokazivanje, oglede i testiranja. Koristi različite stilove predavanja i deca uče kroz prezentovanje, takmičenja, igru i timski rad.
 • Predaje i objašnjava gradivo sve dok svima u učionici ne bude jasno. Organizuje dopunsku ili dodatnu nastavu ako je potrebno, da bi svi savladali gradivo.
 • Trudi se da uvek bude nasmejan i raspoložen. Spreman je na razgovor i saradnju, želi da sasluša svaki problem i pomogne da se reši.
 • Privlači učenike i zadobija njihovu naklonost, ume da zainteresuje, inspiriše na rad i kreativnost.
 • Uvažava ličnost učenika, ne zakida na oceni, nije zlopamtilo, hoće da pomogne i razume učenike, ume da pohvali, ali traži i odgovornost, rad i disciplinu.
 • Organizuje vannastavne aktivnosti za decu sa ciljem da se deca druže, socijalizuju i odrastaju u pozitivnoj atmosferi.
 • Ima odlično opremljen kabinet. Kabinet najboljeg edukatora govori o njegovoj posvećenosti. Ako je opremljen brojnim rekvizitima, približiće gradivo učenicima i predstaviti ga na jedan kreativan način. Kad škola ne može da obezbedi sredstva za takvo opremanje, kreativan edukator će sam pronaći alternativne metode da ostvari svoj cilj.

Ovo su samo neke od osobina koje vam mogu ukazati na najboljeg edukatora. Ukoliko mislite da se u vašoj školi ili vašem okruženju nalazi neki izuzetan učitelj, nastavnik ili vaspitač, koji se ističe i izdvaja od ostalih predavača u školi, podelite to sa drugima. Pišite o njegovim aktivnostima, koji je njegov način rada sa decom i zbog čega je po vama on najbolji. Možda je baš on jedan od najboljih u Srbiji.