Montesori metod: Kućni poslovi za decu po uzrastima

Montesori pristup detetu upravo polazi od same osobenosti pojedinog deteta i taj metod uvažavanja toga šta dete može ili je u mogućnosti da uradi jeste aktivirajući i motivišući, što se potvrdilo i u praksi.

209

Psihijatar i pedagog Maria Montesori, tvorac je Montesori pedagoške metode – metode vaspitanja i obrazovanja predškolske i osnovnoškolske dece u čijoj osnovi je moto: Pomozi mi da to uradim sam. Danas je njena metoda prisutna u svim zapadnim zemljama Evrope i SAD-a, kao i kod nas.

Maria Montesori je isticala da su rano vaspitanje i obrazovanje, uz podsticaj i interakciju, jedna od pretpostavki za razvoj mozga. Smatrala je da sposobnosti koje deca steknu u ranom detinjstvu imaju važnu ulogu u razvijanju uravnoteženog i kompetentnog ponašanja.

Školski psiholog Milja Krivokuća ističe da razvijanje samostalnosti, odgovornosti i sticanje radnih navika zavisi od zahteva koje roditelji postavljaju pred svoju decu.

– Obavljanje različitih aktivnosti ili čak uzrastu primerenih kućnih poslova je poželjno jer na taj način roditelji uče decu da budu samostalna i odgovorna, ali i pokazuju da imaju poverenja u njih i njihove sposobnosti. Deca najbolje uče u socijalnoj interakciji i mnoge od tih aktivnosti mogu da obavljaju zajedno sa roditeljima ili pod njihovim nadzorom. Poželjno je da roditelji sa decom naprave dogovor oko njihovih kućnih obaveza i poslova, ali i da umeju zbog toga da ih pohvale – navodi psiholog.

Prema njenim rečima, svakako da prioritet treba da bude učenje, ali i ono podrazumeva napor, istrajnost, odgovornost, jasnu strukturu i planiranje, što se sve razvija i vežba kroz obavljanje svakodnevnih kućnih poslova i drugih porodičnih obaveza.

– Dakle, racionalno upošljavanje dece u obavljanju pojedinih kućnih poslova ima prevashodno vaspitnu ulogu. Deca se na taj način uče i da ne mogu uvek da rade samo ono što vole, a vremenom kako se formira radna navika sama aktivnost će prevladati osećaj neprijatnosti koji može u početku da postoji – objašnjava Krivokuća.

U Montesori tablici su prikazani kućni poslovi primereni uzrastu deteta. Neki roditelji će se manje-više složiti sa nabrojanim aktivnostima i potvrditi da njihova deca imaju slične zadatke. Drugi se, međutim, neće složiti i reći će da je bolje da dete sedi i uči i da će sve drugo oni uraditi. Ipak, da li možemo očekivati da će dete za koje su sve odrađivali roditelji jednom postati aktivan, preduzetan i kompetentan građanin?

Ova tabela je predlog aktivnosti koje bi trebalo shvatiti kao referentni okvir angažovanja dece i učenika. Ono što treba naglasiti jeste da ukoliko dete nije u stanju da realizuje navedene predloge ne znači da neće biti u mogućnosti da ih realizuje u narednom periodu. Montesori pristup detetu upravo polazi od same osobenosti pojedinog deteta i taj metod uvažavanja toga šta dete može ili je u mogućnosti da uradi jeste aktivirajući i motivišući, što se potvrdilo i u praksi Montesori osnovne škole. Tabela nam daje uvid u to šta je dete u mogućnosti da uradi još na ranom uzrastu. Upravo treba i krenuti od toga, jer vrlo često usled nedostatka vremena i prostora u kojem bi se realizovale predložene ativnosti mi nesvesno sputavamo dete i radimo svari za koje je ono sposobno. Kada dete nešto uradi samo ili uz diskretnu podršku odraslog, to stimulativno utiče na razvoj pozitivne slike deteta o sebi, jača samopouzdanje i snažno utiče na samostalnost deteta. Samostalnost i samopouzdanje su vrednosti koje su baza jedne stabilne ličnosti, deteta koje sutra postaje aktivan član društva sa svim svojim osobenostima i kvalitetima – objašnjava Snežana Stupar, pedagog i direktor PU “Vrtić Meda”, koja pripada Montesori obrazovnom sistemu.

Kućni poslovi za decu prema uzrastu po Montesori tablici:

2-3 godine

– pospremiti igračke

– složiti knjige na policu

– prljav veš staviti u korpu

– baciti đubre

– uneti drva (cepanice)

– spremiti svoju odeću

– postaviti sto

– doneti pelene i maramice

– obrisati prašinu sa podnih lajsni

4-5 godina

– nahraniti kućne ljubimce

– pospremiti igračke

– obrisati proliveno

– namestiti krevet

– pospremiti sobu

– zaliti kućne biljke

– postaviti pribor za jelo

– pripremiti sendvič

– koristiti ručni usisivač

– pospremiti kuhinjski sto

– obrisati i poslagati sudove

– dezinfikovati kvake na vratima

6-7 godina

– pokupiti đubre

– složiti peškire

– obrisati pod

– isprazniti mašinu za sudove

– spariti čarape

– opleviti vrt

– pograbiti lišće

– oguliti krompir i šargarepu

– napraviti salatu

– zameniti rolnu wc papira

8-9 godina

– napuniti mašinu za sudove

– zameniti sijalicu

– staviti prljav veš u mašinu

– obesiti i složiti čist veš

– obrisati prašinu

– oprati crevom terasu

– pospremiti namirnice

– umutiti jaja

– ispeći keks

– prošetati psa

– očistiti terasu

– pospremiti sto

10-11 godina

– oprati kupatilo

– usisati tepihe

– očistiti radne površine

– temeljno očistiti kuhinju

– pripremiti jednostavan obrok

– pokositi travu

– uneti poštu

– jednostavne popravke (npr. prišiti dugme)

– očistiti garažu

12 i više godina

– obrisati podove

– zameniti sijalice

– oprati i usisati auto

– ošišati živu ogradu

– ofarbati zid

– napraviti popis i kupiti namirnice

– pripremiti večeru

– ispeći hleb ili kolač

– jednostavne kućne popravke

– oprati prozore

– izpeglati odeću

– čuvati mlađu braću i sestre