Ljubivoje Ršumović – Deset ljutih gusara

634

Deset ljutih gusara 
Autor: Ljubivoje Ršumović

Deset ljutih gusara
Doslo u moj krevet
Jedan pao s kreveta
Ostalo ih …

Devet ljutih gusara
Jos ne znaju ko sam
Jednog sam uspavao
Ostalo ih …

Osam ljutih gusara
Ja ih ostro gledam
Jedan pao u nesvest
Ostalo ih …

Sedam ljutih gusara
Pobeglo na brest
Jedan pao na glavu
Ostalo ih …

Šest ljutih gusara
Zbrisalo u svet
Jedan se izgubio
Ostalo ih …

Pet ljutih gusara
Lete kao leptiri
Jedan pao u bunar
Ostalo ih …

Gle četiri gusara
Bes u njima vri
Jedan puko od muke
Ostalo ih …

Tri ljuta gusara
A protiv njih ja
Jednog sam zviznuo
Ostala su …

Dva ljuta gusara
A pogled im ledan
Jedan se okliznuo
Još ostao …

Jedan ljuti gusar
Postao je medan
Prosto se istopio
Ostao …

U svakom pogledu
Prošla me je strava
Sad je sve u redu
Može da se …