Selimir V. Milosavljević – Nesanica

90

Nesanica
Autor: Selimir V. Milosavljević

Zašto ne spavaš
mama me pita,
kuda misao
tvoja skita?

Ne mogu, mama,
svu noć Rade,
oko jastuka
snove mi krade!