Jozef – poučna priča

Povremeno se okrenete oko sebe i pogledate ne nalazi li se u vašoj blizini neko ko je tužan, miran, ćutljiv, stidljiv. Neko ko bi hteo biti vaš prijatelj, a boji se to reći. Učinite prvi korak. Svi ljudi trebaju prijatelje.

128

Jedan se dječak zvao Jozef. Imao je naočare. Debele. I nije naročito video.
I zato je bio pomalo nespretan. I pomalo nesretan.
Pomalo zamišljen. Miran.
A kada je neko miran svi misle da je zadovoljan.
A kada netko izgleda zadovoljno svi misle da je sretan.
To je dobar dječak, rekla je učiteljica.
Vrlo dobar, dodala je mama. Najbolji, rekao je ujak.
Jozef je bio dobar zato jer nikoga nije gnjavio.
A kada neko ne gnjavi onda ga se i ne primećuje. Jer je sve u redu.
Jer je dobrota dosadna za posmatranje. Niko s Jozefom nije imao problema.
Jozef je jedino imao problema sam sa sobom. Bio je tužan, a to niko nije vidio.
Bio je previše miran da bi to pokazao. Bio je previše ćutljiv da bi to rekao.
Bio je previše stidljiv da bi to otkrio. Svi su mislili kako je Jozef vrlo sretan.
Gledali su ga posve zdravim očima i nisu vidjeli.

I šta se desilo sa Jozefom?
Ništa posebno.

Završio je u jednoj pomalo tužnoj priči koja vas moli, vas koji je čitate, da se povremeno okrenete oko sebe i pogledate ne nalazi li se u vašoj blizini kakav Jozef.

Neko ko je tužan, miran, ćutljiv, stidljiv.
Neko ko bi hteo biti vaš prijatelj, a boji se to reći. Učinite prvi korak. Svi ljudi trebaju prijatelje samo Jozef ne zna kako da ih nađe. Zato vi pronađite Jozefa.