Šta donosi novi kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama?

Bolja rešenja, novouspostavljena prava, ali i opravdanja za neplaćeni rad.

1105

Samostalni sindikat radnika predškolskog vaspitanja i obrazovanja Beograda, Granski sindikat prosvetnih radnika Srbije „Nezavisnost“ i gradonačelnik Beograda zaključili su 9. juna 2023. godine posebni kolektivni ugovor za predškolske ustanove čiji je osnivač grad Beograd.

O tome kako će novi posebni kolektivni ugovor za predškolske ustanove i najavljeno povećanje plata uticati na radne uslove zaposlenih u vrtićima razgovarali smo sa Vesnom Janjić, predsednicom Samostalnog sindikata radnika predškolskog vaspitanja i obrazovanja Beograda, i Jelenom Dinić, medicinskom sestrom vaspitačicom, sindikalnom aktivistkinjom i urednicom stranice Vrtić Info.

Prema rečima Vesne Janjić, novim kolektivnim ugovorom postignuta su bolja rešenja za ostvarivanje postojećih prava zaposlenih, ali su istovremeno regulisana i pojedina novouspostavljena prava.

Jedna od glavnih novina odnosi se na odredbu koja propisuje obavezno sprovođenje anketa o celokupnom stanju bezbednosti i zdravlju na radu, a posebno opreme za rad. Predviđeno je da se procena stanja vrši najmanje jednom tokom kalendarske godine, pri čemu se od poslodavca zahteva da bez odlaganja preduzima mere za otklanjanje ili smanjenje rizika po zdravlje i bezbednost zaposlenih.

Kako ističe Janjić, sa novim kolektivnim ugovorom po prvi put je stupio na snagu i novi način obračunavanja isplata jubilarnih nagrada i solidarne pomoći. Konkretno, postignuto je da obračun za isplatu jubilarne nagrade bude podignut na gradski prosek zarade sa porezima i doprinosima.

Podržite nas! Smatramo da je jako važno da kritičko novinarstvo ostane van komercijalnih interesa.

Takođe je predviđeno i da solidarna pomoć, koja se isplaćuje na godišnjem nivou u cilju ublažavanja nepovoljnog položaja zaposlenih, bude u visini polovine prosečne zarade bez poreza i doprinosa za grad Beograd.

Osim toga, uvedene su i nove osnove za isplatu solidarne pomoći, kao što su rođenje ili usvojenje deteta, nabavka lekova radi lečenja zaposlenog i/ili člana njegove porodice, za pomoć maloletnoj deci zaposlenog u slučaju smrti zaposlenog roditelja, kao i za pomoć zaposlenom koji zbog bolesti odsustvuje duže od mesec dana. Za sve navedene slučajeve namenjena je isplata pomoći u iznosu od 1 prosečne mesečne zarade sa porezima i doprinosima za grad Beograd.

Za zaposlene u predškolskim ustanovama koji rade sa decom sa smetnjama u razvoju, invaliditetom, koja su socijalno uskraćena ili imaju teškoće u učenju uvedena je mogućnost korišćenja dodatnih 5 dana godišnjeg odmora.

Pored toga, zaposleni koji obavljaju posao u uslovima smanjenog broja izvršilaca u odnosu na normativ mogu koristiti dodatna tri dana odmora. Jelena Dinić je ocenila da se na taj način zapravo podstiče i opravdava neplaćeni rad u predškolskim ustanovama.

„To praktično znači da možete šest meseci da radite bez koleginice i da će vam to biti nadoknađeno sa 3 dodatna slobodna dana. Kada se ta 3 slobodna dana preračunaju u novac, to ni izbliza ne pokriva dvostruki ili trostruki posao kojim ste opterećeni zbog manjka osoblja. Dakle, time se normalizuje situacija neplaćenog rada“ objasnila je Dinić.

Najavljeno povećanje plata neće osetiti četvrtina zaposlenih

Zaposleni u predškolskim ustanovama već od 1. septembra mogu da očekuju povećanje plate od 5.5%, a za decembar 2023. ili najkasnije januar 2024. najavljeno je i drugo povećanje od 10%.

Ipak, povećanje republičke cene rada neće osetiti čak četvrtina ukupno zaposlenih u vrtićima, što je direktna posledica važenja Uredbe o koeficijentima za isplatu plata zaposlenih u predškolskim ustanovama, istakla je Janjić.

Pošto će najavljena povišica mahom zaobići tehničko osoblje koje već prima minimalnu zaradu i koje je deficitarno u predškolskim ustanovama, započeti su pregovori sa gradom Beogradom o uvođenju posebnog paketa mera solidarne pomoći za ublažavanje nepovoljnog materijalnog položaja ove kategorije zaposlenih.

Dinić je istakla da bi sindikat umesto borbe za „mizerne“ povišice trebalo da insistira na izmeni samog koeficijenta za obračun zarada. Za tehničko osoblje koje prima minimalnu zaradu najavljeno povećanje iznosiće svega 2850 dinara, pri čemu treba uzeti u obzir da postoje i delovi tehničkog osoblja koji rade za platu manju od minimalca.

„Ako najavljeno povećanje plata neće osetiti zaposleni sa platama ispod minimalne, tu bi trebalo da bude kraj svake diskusije. Svako dodatno unižavanje zaposlenih u tehničkoj službi vrtića pogoršava položaj vaspitnog osoblja i dodatno urušava kvalitet boravka dece. Sve druge promene iz kolektivnog ugovora su više kozmetičkog tipa i malo će značiti kada zbog zarada ispod minimalnih ostanemo bez tehničkog osoblja“, zaključila je Dinić.

Ona je takođe dodala da se odredbom ugovora koja propisuje nadoknade za obavljanje noćne smene (od 22h do 6h) unose dodatne podele među zaposlenima, jer će povišicu po tom osnovu ostvariti samo jedan deo tehničkog osoblja u centralnim kuhinjama koji na posao dolazi pre 5 sati ujutru.

Važno je napomenuti i da poseban kolektivni ugovor za predškolske ustanove važi i odnosi se samo na predškolske ustanove čiji je osnivač Grad Beograd, dok zaposleni u privatnim predškolskim ustanovama na njega nemaju pravo.

U tom smislu, zaposleni u privatnim vrtićima su diskriminisani jer su u subvencijama koje privatni vrtići dobijaju od grada Beograda sadržane i sve kategorije novčanih davanja iz Posebnog kolektivnog ugovora, ali njih prisvajaju privatni poslodavci predškolskih ustanova, objasnila je Janjić.

Ona je zato pozvala zaposlene u privatnim predškolskim ustanovama da se pridruže Samostalnom sindikatu kako bi od prvog dana ostvarili punu radno-pravnu zaštitu i kako bi se kroz zajedničku borbu postiglo da Poseban kolektivni ugovor važi za sve zaposlene u predškolskim ustanovama, bez obzira ko im je osnivač.

Izvor: masina.rs