Tatjana Milanović – Čemu služi mama

208

Čemu služi mama
Tatjana Milanović

Moja mama meni služi
da mi bude kuvarica,
peglačica, čistačica,
sobarica, vozačica.

Po potrebi što se javi
ona može da me budi,
da me kupa, pere lice,
veže kike i mašnice.

Al pošteno da vam kažem
najdraže je kad mi mama
bude lična pevačica,

da pevajuć’ k’o ptičica
milim glasom svojim
zaštiti me kad se bojim.