Razvrstane dramatizacije za decu!!!

Navikli ste da sve dramatizacije, po temama, budu na jednom mestu. Sada smo vam to i priredili.

7777

Dramatizacije o životinjama

Dramatizacije o povrću

Dramatizacije o voću

Ekološke dramatizacije

Dramatizacije o geometrijskim telima i oblicima

Interaktivne dramatizacije – razgovori

Dramatizacije o nebeskim telima

Dramatizacije o mesecima u godini

Dramatizacije o danima u nedelji

Dramatizacije o dečjim pravima

Dramatizacije o bontonu

Jesenje dramatizacije

Dramatizacije za Savindan

Dramatizacije o zimi

Novogodišnje dramatizacije

Božićne dramatizacije

Dramatizacije o majci

Dramatizacije o ljubavi

Skečevi o vaspitačici i vrtiću

Pozdravne poruke dobrodošlice

Dramski tekstovi – razno

Razvrstane dramatizacije po temama pronaćićeš i na stranici O NAMA

Priredila: Mala škola