Geometrijski oblici 2 – igrokaz u dve verzije

Krug se samo smeši i pa im tiho tepa: “Meni je drago što je moja slika deci kao Lopta lepa!”

854

Verzija 1

KRUG:

Krug je kao sunčev drug,
svi u krug, svi u krug.

PRAVOUGAONIK:

Nema lepseg lika
od pravougaonika.

Dve su strane duze,
a dve su mu kraće
i zbog toga kvadrat
prosto ne zna sta ce.

KVADRAT:

Kvadrat ima 4 strane
jednake su i bez mane.

Verzija 2

KRUG:

Ja vam deco nemam strane
sav sam kružan i bez mane.
Od sad znajte ti i drug
Moje ime jeste krug.

KVADRAT:

Četiri jednaka ugla
Četiri stranice iste
Kvadrat mi je ime
ako znali niste.

TROUGAO:

Baš se hvali trougao
Sve do zvezde Danice
Ja vam imam deco mila
Tri ugla i tri stranice-

KVADRAT:

Hvalio se Kvadrat
“Baš sam slika dična,
4 iste mi strane
meni nema slična!”

PRAVOUGAONIK:

Pravougaonik odmah
nalazi mu mane:

„Lepše ja izgledam
sa dve i dve iste,
suprotne mi strane!”

Trougao ćuti
i sluša šta zbore
“Koliko imam strana ja,
dajte deco odgovore?!”

KRUG:

Krug se samo smeši i
pa im tiho tepa
“Meni je drago što je moja slika
deci kao Lopta lepa!”

Nepoznat autor