Kako se postaje vaspitač? Ili „Da li se dobri vaspitači rađaju ili stvaraju?“

Vaspitač je kreator sopstvene prakse, on stvara sopstvenu praksu i uči iz svojih iskustava i iskustava drugih. To je karijera bez kraja u kojoj nikada ne možete prestati da učite od baka i deda, roditelja, starijih i mlađih kolega.

675

Dobar vaspitač je onaj koji vredno radi na sebi, uči da živi dobro, služi, sarađuje, voli ono što radi i stavlja sve svoje sposobnosti u službu deci svoje porodice i sopstvenoj praksi. Ne možete naći nijednu osobu koja ne voli decu. Posao vaspitača podrazumeva da u toj karijeri  svakog dana treba da se usavršava.

Vaspitač je ključni faktor u razvoju dece u ranom periodu života, jer ima značajnu ulogu u pripremanju dece za dalji život i usvajanje osnovnih vrednosti. Kroz igru, kreativne aktivnosti i adaptaciju književnih dela, vaspitač podstiče decu da se interesuju za učenje i razvoj logičkog mišljenja, što im kasnije pomaže da lakše savladaju nove izazove i prepreke.

Pored obrazovanja, vaspitač se takođe bavi vaspitanjem, uči decu kako da se ponašaju prema starijima, vršnjacima i osobama koje se razlikuju od njih. Ovo je posebno važno u periodu kada se deca razvijaju i uče kako da se uklope u društvo. Vaspitač svojim primerom i pristupom deci stvara prijatnu atmosferu u kojoj se deca osećaju sigurno i prihvaćeno, što pozitivno utiče na njihov emocionalni razvoj.

Vaspitač je kreator sopstvene prakse, on stvara sopstvenu praksu i uči iz svojih iskustava i iskustava drugih. To je karijera bez kraja u kojoj nikada ne možete prestati da učite od baka i deda, roditelja, starijih i mlađih kolega.

Svako može da naući da bude vaspitač da nauči ispite i završi fakultete, da nauči kako se obavlja metodičko upoznavanje dece sa nekim pojmovima.

“ Ali da bi bili dobar vaspitač morate posedovati dete u sebi.

Treba naučiti decu osnovnim moralnim, kulturnim, socijalnim, humanim, civilizacijskim tekovinama da ih prosto pripremite za život na predškolskom nivou i da ih osnažite da mogu sigurnog koraka da krenu dalje. Dolazimo do našeg pitanja.

Kako se postaje vaspitač?

Postoje dve vrste vaspitača a to su vaspitači dece predškolskog uzrasta koji podrazumeva uzrast dece od 3 do 6 godina kao i medicinska sestra vaspitač.

U daljem izlaganju govorićemo samo o vaspitačima dece predškolskog uzrasta.

Da bi postali vaspitač potrebno je da imate bar jednu završenu od navedenih edukacija:

 • visoka škola strukovnih studija za vasiptače
 • učiteljski fakultet – smer vaspitač predškolskog uzrasta
 • akademiju strukovno-medicinskih studija.

Biti dobar vaspitač zahteva mnogo više od samo završene škole. Potrebno je posedovati mnogo ljubavi prema deci, intelektualne darovitosti, kreativnosti i sposobnosti prepoznavanja dečijeg nivoa razmišljanja. Emocionalna zrelost, maštovitost, dosetljivost i duhovitost takođe su veoma važne osobine koje vaspitač treba da poseduje kako bi se što bolje nosio sa izazovima koji dolaze uz rad sa decom.

Profesija vaspitača garantuje radnu ispunjenost, kreativnost i radost u radu sa decom.

Rad sa decom može biti izuzetno ispunjavajući, ali zahteva i veliku posvećenost, strpljenje i odgovornost. Nedostatak materijala za rad i mala zarada mogu biti izazovi koje treba prevazići, ali vaspitači koji su istinski posvećeni svom poslu i deci kojom se bave, pronalaze zadovoljstvo u svakodnevnim aktivnostima i mogućnostima da kreativno izraze svoje ideje.

Iz ugla poslodavca možemo izdvojiti sledeće stavke koje se odnose na posao vaspitača:

Veštine:

 • Veštine komunikacije (međuljudske interakcije)
 • Organizacione veštine
 • Kreativno razmišljanje
 • Pomagačke i humanističke veštine

Osobine:

 • Komunikativnost
 • Druželjubivost
 • Savesnost i odgovornost
 • Dobrodušnost

Prednosti:

 • Rad sa decom koji pruža ispunjenje i ljubav
 • Mogućnost napredovanja kroz dalje obrazovanje i seminare
 • Mogućnost kreativnosti i maštanja

Nedostaci:

 • Nedovoljno materijala za rad
 • Mala zarada
 • Fizički i emocionalno naporan posao, posebno pri obavljanju određenih aktivnosti sa decom

Dodatne informacije:

 • Za obavljanje ovog posla potrebna je ljubav prema radu sa decom, strpljenje i posvećenost.

Savet za sve koji žele da obavljaju posao vaspitača:

Ako želite da postanete dobar vaspitač, morate biti posvećeni i imati želju da se kontinuirano usavršavate u radu sa decom. Ključni faktori su lični razvoj, praćenje novih pristupa i metodologija, kao i poštovanje vaspitnih standarda i etičkih normi.

Važno je da postavite realne ciljeve i da se usredsredite na razvijanje svojih veština. Takođe, potrebno je da radite u adekvatnom prostoru i optimalnim uslovima za rad, sa dovoljnim brojem dece u grupama.

Vaša saradnja sa kolegama, saradnicima i nadređenima je takođe ključna. Nažalost, u državnim vrtićima jedan od glavnih problema je preveliki broj dece u grupama, što nekada može biti veoma izazovno za vaspitače. Ipak, uzmite u obzir da je to problem koji vam je izvan kontrole i nadamo se da će se u budućnosti situacija popraviti.

Važno je da uživate u radu sa decom i da vam bude zadovoljstvo da se posvetite njihovom razvoju i rastu.