Kruženje vode u prirodi

Voda je veoma rasprostranjena na zemlji, nalazi se u potoku, reci, bari, jezeru, moru. Sneg i led na vrhovima visokih planina su takođe voda. Ni čovek ni životinje ni biljke ne bi mogli da opstanu bez vode.

1095

Bez vode život na Zemlji ne bi postojao.

Živi organizmi se većinom sastoje od vode, čovekovo telo ima velike količine vode. Voda im je potrebna za odvijanje životnih procesa, a neki organizmi i žive u vodi. Kada vodu zagreva Sunce, ona isparava iz okeana, reka, jezera i potoka i kondenzujući se u atmosferi stvara oblake.

Kruženje vode u prirodi

Oblaci zatim vraćaju vodu na zemlju u vidu kiše, snega ili grada. Ova voda se sliva u potoke, reke i jezera da bi konačno došla do okeana. Voda takođe prodire i u zemlju, ispunjavajući šupljine u Zemljinoj kori gde se zadržava formirajući kladence, podzemna jezera i reke ponornice. Tako se voda neprestano reciklira krećući se sa Zemlje u atmosferu i natrag.

Ni čovek ni životinje ni biljke ne mogu da žive bez vode.

Voda je veoma rasprostranjena na zemlji, nalazi se u potoku, reci, bari, jezeru, moru. Sneg i led na vrhovima visokih planina su takođe voda. Ni čovek ni životiije ni biljke ne bi mogli da opstanu bez vode.

Voda je bez boje mirisa i ukusa

Vodom za piće se snabdevamo iz izvora, bunara i vodovoda. Voda za piće mora biti BISTRA, ČISTA, BEZ MIRISA I UKUSA.

U velikim gradovima potrebno je puno vode pa se grade vodovodi. Često se u gradovima upotrebljava rečna voda za piće , ali voda u rekama nije čista pa se mora prečistiti, pa tek onda pustiti u vodovod, jer je nečista voda OPASNA ZA ZDRAVLJE LJUDI.

Voda je tečnost ona nema svoj stalni oblik kao čvrsta tela. Njen oblik zavisi od suda u kojem se nalazi.

Voda se može nalaziti u tri agregatna stanja : ČVRSTOM (LED), TEČNOM i GASOVITOM (VODENA PARA ).

Oblak, kiša, rosa, slana, inje, sneg, grad, sve je to voda u različitom agregatnom stanju.
Voda je neophodna svim živim bićima, zato je moramo čuvati.
Ne smemo zagađivati izvore i reke jer bez vode nema života.

Na koji način vi čuvate i štedite vodu ???
Učiteljski kutak volim ćirilicu