Najlepša molitva – poučna priča

Ja vam, gospodine, ne znam ni jednu molitvu, ali želim da Bog vodi brigu o meni i da mi pomogne brinuti se o ovcama! Pa sam pomislio, ako kažem sve što znam, Bog će posložiti slova zajedno u reči, jer On zna sve što bih ja trebao reći.“

183
Moja igračka

Maleni pastir čuvao svoje ovce jednog nedeljnog jutra, kada su se začula crkvena zvona! Gledajući ljude kako prolaze pored pašnjaka, gde se on nalazio sa svojim ovcama, dečak pomisli:
„Tako bih želeo razgovarati sa Bogom! Šta bih ja mogao reći Bogu kada ne znam ni jednu molitvu?“
Međutim, dečak klekne i počne recitovati redom slova iz azbuke! Ponavljao je on ovu „svoju“ molitvu, dok su ljudi prolazili pored njega!
Jedan od prolaznika prekine dečaka:
„Šta to radiš, dečače?“, upita ga.
„Molim se, gospodine!“, odgovori dečak.
Čovek se iznenadi: „Ali zašto recituješ slova iz azbuke?“
Dečak mu objasni: „Ja vam, gospodine, ne znam ni jednu molitvu, ali želim da Bog vodi brigu o meni i da mi pomogne brinuti se o ovcama! Pa sam pomislio, ako kažem sve što znam, Bog će posložiti slova zajedno u reči, jer On zna sve što bih ja trebao reći.“
Čovek se nasmeši i produži svoj put ka crkvi, znajući da je taj dan čuo najlepšu molitvu.✞ ✞ ✞