Petao i boje – šaljiva narodna priča

564

Petao i boje
Šaljiva narodna priča

Jedno popodne nacrtao Voja petla, ali je zaboravio da ga oboji. Pođe taj petao u šetnju po dvorištu sretne ga kuca i pita zašto ti šetaš tako neobojen.

Pogleda petao u vodu, i zaista – kuca istinu govori.

„Ne žalosti se“, kazala je kuca „idi kod bojica, one će ti pomoći“

Ode petao bojicama i zamoli ih: „bojice, bojice, pomozite mi.“

„Dobro“, reče crvena boja i oboji mu četkicom krestu i podbradak.

a plava boja – velika pera na repu.

Zelena – krila,

a žuta grudi.

Obojeni petao se pope na tarabu.

„Sad si pravi petao“, reče kuca.

Petao radosno zapeva: kukuriku.

Tekst priredila: Mala škola