Novogodišnje pozorište – dramski tekst

"Deco, koja je ovo devojčica bez mana? Deca: To je Snežana." Simeon Marinković

2644

DEDA MRAZ:

Zdravo deco, zdravo ljudi!
Nemoj da vas nešto čudi.
Stigao sam iz daleka,
Znam ko mene željno čeka.
Pozdrav šalju deca sveta,
čak i ona sa planeta.
Godina nam stiže Nova,
puna želja, puna snova.
Neka bude puno želja
i radosti i veselja.
A sad, deco, tiho, dosta,
očekujem važnog gosta.

CRVENKAPA:

Opa cupa, nanana,
kapa mi je crvena.
Opa cupa nanana,
kapa mi je crvena.

DEDA MRAZ:

Deco, ko je ovo?
Kakva joj je ovo kapa,
sigurno je……

DECA:

Crvenkapa.

DEDA MRAZ:

Crvenkapo, kaži želje,
– Tvoje želje za veselje.

CRVENKAPA:

Želim da moja baka
bude zdrava i jaka,
i da lovac Luka
uhvati vuka.
I još, i još želim
da karate naučim
pa kad dođe vuk,
da ga opaučim:
Ho-he, hu-hi!
(Vuk se pojavljuje i kao da se brani)

DEDA MRAZ:

Dobro, dobro,
ispuniću tvoju želju
u veselju.
Dođi sada i ti, vuče!
Šta ti želiš, nevaljalče?

VUK:

Da pređem na zdravu hranu:
šargarepu, onda luka …
Od kamenja i od mesa
u stomaku mi je muka.

DEDA MPAZ:

Dobro, dobro, ispuniću tvoju želju
u veselju.
Deco, tiho, dosta, dosta
evo opet jednog gosta.

PEPELJUGA:

Jao, moje cipele nema,
a princ se za svadbu sprema.

DEDA MRAZ:

Deco, ko je ova sirotica,
ova bosa lepotica?

DECA:

Pepeljuga

PEPELJUGA:

Deda Mraze, deda Mraze,
Kal bih smela, ja bih htela,
da se udam baš za princa,
il za nekog lepog klinca.
Devojčice i klinceze
neka budu k o princeze.
I još želim nešto
da napravim vešto:
Jednu spravu ZLOĆOMER.
pa ko ima zloću il’ zlo čini
da se valja po prašini.

DEDA MRAZ:

Dobro, ako vredna budeš ti,
želja će se ispuniti.
Deco, dosta, evo gosta!

SNEŽANA:

Deda Mraze, ja bih htela,
da se smeje šuma cela.
Da se smeje mali Ljutko,
i Kijavko i Pospanko.
Želela bih isto tako
da patuljke voli svako.

DEDA MRAZ:

Deco, koja je ovo devojčica bez mana?

DECA:

To je Snežana.

SNEŽANA:

Tajnu želju da vam javim
Štap čarobni sada pravim.
U patuljka, kada hocu,
da se stvorim, makar noću
pa da mogu svud‘ da prođem
i opet da kući dođem.

TRI PRASETA

(dolaze):

Ja sam Gicko. Ja sam Gile. Ja sam Gican.
Mi smo tri praseta. Zli vuk da nas pojede hoće.
Ali malo sutra, neka jele zrelo voće.

GICAN:

Ja želim da budem arhitekta,
da napravim kuću, da bude velika,
pa vuk neka se slika.

GILE:

Ja hoću da budem jak,
pa da vuka: tak, pa tak

DEDA MRAZ:

Bićeš jak. Snagu daje zdrava hrana,
gimnastika svakog dana.

MEDVED

(pospan odnekud dolazi):
Mnogo ste galamili,
pa ste me probudili.
Ja bih hteo dragi deda.
da svud bude mnogo meda.
pa da jedem kol’ko hoću
i po danu, a i noću.
Da me pčele ne diraju,
kala dođem da spavaju.
Molim decu
da naprave spavalicu
za pčele
da me ne bi ujele.

DEDA MRAZ:

Oho, ho, to je to
Hajde sada, draga deco,
hajde klinci i klinceze.
što ste kao male breze,
ispričajte vaše želje.
Neka bude dosta želja
i radosti i vesela.

(Deca izlaze i pričaju želje)

Preuzeto iz knjige: „Novogodišnja slikovnica.“ Izdavač: Kreativni centar

Tekst priredila: Mala škola