Lav Nikolajevič Tolstoj – Dva druga

1430

Dva druga
Autor: Lav Nikolajevič Tolstoj

Išla kroz šumu dva druga, kad pred njih iskoči medved. Jedan se dade u bekstvo, pope se uz drvo i sakri, a drugi ostade na putu. Nije imao kud te pade na zemlju i načini se da je mrtav.

Medved mu priđe i poče njušiti; a ovaj prestade i da diše. Medved mu onjuši lice, pomisli da je mrtav i ode.

Kad medved ode, onaj drugi siđe sa drveta i stade se smejati:

– Pa šta ti je – veli – medved na uho govorio?

– Rekao mi je da su rđavi oni ljudi koji u opasnosti napuštaju druga.